Nominer kandidat til Holbergprisen 2016        Nominer kandidat til Nils Klim-prisen 2016

Prisvinnere

2015

Marina Warner

Holbergprisen 2015 går til den britiske kulturhistorikeren, mytologen og forfatteren Marina Warner.

2015

Rebecca Adler-Nissen

Nils Klim-prisen 2015 går til den danske statsviteren Rebecca Adler-Nissen.

2014

Elvebakken vgs

Elever fra Elvebakken videregående skole vant Holbergprisen i skolen 2014.

Siste om Holbergprisen

I forbindelse med utdelingen av Holbergprisen og Nils Klim-prisen i juni søker vi samfunnsengasjerte studenter til frivillig til arbeid i forkant og under Holberguken 2015.

For første gang inviterer Holbergprisen nordiske doktorgradsstipendiater til Bergen for å delta på «Holberg Prize Masterclass».

Siste om Nils Klim-prisen

Holbergprisens styre tar nå imot nominasjoner til Nils Klim-prisen 2016. Aktuelle kandidater er unge nordiske forskere som har utmerket seg innenfor Holbergprisens fagområder: humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Årets Nils Klim-prisvinner er EU-ekspert og universitetslektor ved Københavns Universitet. Vi har spurt Rebecca Adler-Nissen om hennes forskning og tanker om samfunnsvitenskapenes betydning i samtiden.

Siste om Holbergprisen i skolen

Innleveringsfristen for elevprosjektene og lærerrapporten er satt til den 22. april. Elevoppgavene og lærerrapporten skal sendes i fem papireksemplarer og en elektronisk utgave til sekretariatet i Bergen innen tidsfristen.

Usikker på hvordan du lager en god problemstilling? Trenger du hjelp til å komme i gang med skriverprosessen, eller mer informasjon om hvordan du gjennomfører et humanistisk forskningsprosjekt? Forskning for forskningsspirer gir svar.