Nominer kandidat til Holbergprisen 2016        Nominer kandidat til Nils Klim-prisen 2016

Prisvinnere

2015

Marina Warner

Holbergprisen 2015 går til den britiske kulturhistorikeren, mytologen og forfatteren Marina Warner.

2015

Rebecca Adler-Nissen

Nils Klim-prisen 2015 går til den danske statsviteren Rebecca Adler-Nissen.

2014

Elvebakken vgs

Elever fra Elvebakken videregående skole vant Holbergprisen i skolen 2014.

Siste om Holbergprisen

Vi byr blant annet på debatter med prominente internasjonale gjester og et uhøytidelig talkshow med årets prisvinnere. Holberguken 8.–11. juni er åpen for alle!

Lær årets Holbergprisvinner, Marina Warner, bedre å kjenne. I dette intervjuet, "From Vogue to University, and "Why I Quit"", forteller hun om sin bakgrunn, om sine perspektiver på myter og historiefortelling og hvordan hun opplever samtiden.

Siste om Nils Klim-prisen

Holbergprisens styre tar nå imot nominasjoner til Nils Klim-prisen 2016. Aktuelle kandidater er unge nordiske forskere som har utmerket seg innenfor Holbergprisens fagområder: humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Årets Nils Klim-prisvinner er EU-ekspert og universitetslektor ved Københavns Universitet. Vi har spurt Rebecca Adler-Nissen om hennes forskning og tanker om samfunnsvitenskapenes betydning i samtiden.

Siste om Holbergprisen i skolen

I alt 12 skoler deltok og 35 prosjekter ble levert inn til Holbergprisen i skolen 2015. Fagjuryen har nå funnet frem til tre finalistoppgaver. Gratulerer til Elvebakken videregående skole, Olsvikåsen videregående skole og Rosenvilde videregående skole!

I går var fristen for innlevering av prosjektoppgaver til Holbergprisen i skolen. - Temaene spenner vidt og vi har fått inn veldig mange interessante forskningsprosjekter, sier førstekonsulent for Holbergprisen i skolen Barbara Wendelbo.