Fagseminar for lærere

Publisert 11.09.2018
Dato/tid: 
onsdag, november 7, 2018 - 15:00 til torsdag, november 8, 2018 - 15:30
Sted: 
Scandic Neptun
Praktisk informasjon: 
Holbergprisen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting.
I november hvert år arrangeres et todagers fagseminar for lærere som deltar i Holbergprisen i skolen. Foruten å være en anledning til faglig påfyll og erfaringsutveksling, markerer fagseminaret også oppstarten for Holbergprisen i skolen inneværende skoleår.

Forskningens former: Etikk, retorikk og metode i human- og samfunnsvitenskapene.

Å forske er å søke ny viten om naturen og mennesket gjennom grundig og systematisk gransking, og det som kjennetegner human- og samfunnsvitenskapene, er at forskningen hovedsakelig dreier seg om å bearbeide menneskelig erfaring. I denne sammenhengen er det viktig å ha et reflektert forhold til de metodene og begrepene man anvender, og ikke minst til forskningsetiske retningslinjer i forbindelse med behandlingen av datamaterialet. Dessuten må selve formidlingen av forskningsresultatene skje på redelig vis. 

Årets fagseminar går i dybden av disse grunnleggende sidene ved forskningsprosessen. Gjennom gruppearbeid og foredrag vil vi få større innblikk i ulike etiske og metodiske problemstillinger som melder seg underveis i prosessen, og i den akademiske formidlingsformens muligheter og begrensninger. Seminaret er praktisk rettet, og både foredrag og gruppearbeid tar utgangspunkt i spesifikke utfordringer og valg man som lærer vil stå ovenfor i elevprosjektene. I tillegg til å fokusere på hvordan man skal gjennomføre prosjektene, ønsker vi dessuten at seminaret skal gi nye ideer til hva det kan være interessant - og gjennomførbart - å forske på.
 

vidarenebakk_foto_Trond Isaksen_De nasjonale forskningsetiske komiteene_LITE.jpgVidar Enebakk, sekretariatsleder ved Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og redaktør av Nytt norsk tidsskrift.

Foto: Trond Isaksen/De nasjonale forskningsetiske komiteene

 

lisegranlund_LITE_0.jpgLise Granlund, rektor ved Rosenvilde videregående skole. Granlund har doktorgrad i sosiologi og er forfatter av læreboken FOKUS Sosiologi og sosialantropologi (Vg2/Vg3).

Foto: Anders Hammargren

 

meretemandersen_foto_Jorunn_Solli_LITE.jpgMerete Morken Andersen, forfatter og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, der hun underviser i faglitterær og akademisk skriving. Morken Andersen har blant annet gitt ut Skriveboka (2008).

Foto: Jorunn Solli

 

hanjacobohldieck_foto_Thor_Brødreskift_LITE.jpgHans Jacob Ohldieck, fagkonsulent for Holbergprisen i skolen og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge

Foto: Thor Brødreskift