Vennesla videregående skole

Vennesla videregående skole
Vest-Agder
Winner of the 2012 Holbergprisen i skolen
Malene Bue ved Vennesla videregående skole i Vest-Agder vant Holbergprisen i skolen 2012.

Hvordan ble familien min påvirket av industrialiseringen av skipsfarten på slutten av 1800-tallet? Dette var utgangspunktet for Malenes Bues vinneroppgave "Min familie under den industrielle revolusjon" I oppgaven undersøker kaster hun lys over sentrale trekk ved industrialiseringen av skipsfarten gjennom historien om sine egne tippoldeforeldres liv. Primærkildene er også forskningsmessig sett jomfruelige: en samling brev som styrmannen Peder Bendix Olsen sendte til sin kone Henriette.

Fra fagjuryens begrunnelse

"Dette er et solid og imponerende prosjekt som skiller seg ut. Motivasjonen for arbeidet er enkelt og elegant presentert.(…) Selve forskningsarbeidet har bestått i nærlesning, tolkning og kontekstualisering av tekstmaterialet. Nærlesningene som gjøres av brevene er sensitive for detaljer og stemninger – samtidig som de redegjør for de store og viktige trekkene i historien de utfolder med analytisk skarphet og i et godt språk (...) Forskningsetiske refleksjoner, et solid noteapparat og en imponerende litteraturliste bidrar også til å forsterke inntrykket av høy grad av fortrolighet med det akademiske håndverket. Alt i alt er dette et glimrende forskningsprosjekt som tilfører ny viten og nye perspektiver til sitt emne."

Andrepris går til Langhaugen videregående skole

Langhaugen videregående skole sammen med Kristin Halvorsen og Holbergprisvinner Manuel Castells
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, Hilde Råen, Asgeir Barlaup, Sunniva Strømskog og Holbergprisvinner Manuel Castells. Foto: Holbergprisen / Marit Hommedal / Scanpix

Andreprisen  på 10 000,- går til Asgeir Barlaup, Sunniva Strømskog og Hilde Råen fra Langhaugen videregående skole. De får prisen for prosjekt Digitaliseringen av skolen - En forskningsrapport om elevers holdninger til og erfaringer med digitaliseringen av skolen – med utgangspunkt i Nordahl Grieg videregående skole.

Tredjepris og lærerstipend til Oslo Handelsgymnasium

Oslo handelsgymnasium fikk tredjepris og lærerstipendet i Holbergprisen i skolen 2012
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, Magnus Sollie Gjerdalen, Vilde Bauer Andreassen, Frances Taylor, Magnus Hagem, Holbergprisvinner Manuel Castells og Kristi Svidal. Foto: Holbergprisen / Marit Hommedal / Scanpix.

Tredjeprisen på 5000,- går til Vilde Bauer Andreassen, Frances Taylor, Magnus Hagem og Magnus Sollie Gjerdalen fra Oslo Handelsgymnasium. De får prisen for forskningsprosjektet "Søskenforhold og Downs Syndrom". Temaet for denne oppgaven er søskenroller i en familie hvor et av barna har Downs Syndrom. Formålet med prosjektet var å belyse et tema som elevene fra før av hadde hørt lite om, men som de fant svært interessant.

Lærerstipendet for 2012 på 15.000,- gikk til Kristi Svidal fra Oslo Handelsgymnasium for lærerrapporten: "Forskningsprossesen med elevene". Holbergprisen i skolen deler ut et lærerstipend for det beste innsendte pedagogiske undervisningsopplegget.