Finalister Holbergprisen i skolen 2013

Publisert 22.05.2013
12 skoler deltok og 36 prosjekter ble levert inn til Holbergprisen i skolen 2013.

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen møttes 14. mai og kom frem til følgende finalister (i alfabetisk rekkefølge):

Prosjektene mottar pengepremier på henholdsvis 15 000, 10 000 og 5 000 kr, og elevene får også invitasjon til å delta på den høytidelige overrekkelsen av Holbergs internasjonale minnepris og Nils Klim-prisen og regjeringens middag i Håkonshallen i Bergen. Det blir også arrangert en egen fagdag for elevene tirsdag 4. juni.

Finaledeltakerne må vente til onsdag 5. juni før de får vite hvilken plass de kommer på i konkurransen. Kunngjøringen finner sted på Ludvig Holbergs gamle skole, Katedralskolen i Bergen, 5. juni kl. 10.30. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, vil forestå utdelingen av premiene, mens vinner av Holbergs internasjonale minnepris 2013, Bruno Latour, vil dele ut diplomer til elevene.

Lærerstipendet 2013

Årets vinner av lærerstipendet på kr 15.000 Knut Erik Aarvold fra Elvebakken videregående skole for lærerrapport om "Opplevelse av sted, stedsidentitet og steders betydning".

Vinneren av lærerstipendet blir også invitert til Bergen og til de ulike seremoniene.

Fagjuryen til Holbergprisen i skolen vil berømme elevenes store forskningskompetanse og tydelig gode læringsprosess med forskningsprosjektene til Holbergprisen i skolen. Det er en imponerende innsats som er gjort både fra elever og lærere som har deltatt, og juryen er mektig imponert over høyt kunnskapsnivå og interessante innfallsvinkler til forskningsprosjektene. Årets innsendte prosjekter viser nok en gang en stor spennvidde i temaer og tilnærminger. I år formidler en del elever seg også gjennom film og lydspor av meget høy kvalitet. Filmene og lydsporene er svært lekre, og en fryd å se og høre, sier fagjuryen.

Juryen påpeker også at elevene er veldig gode til å ta opp fenomen og forhold i sin nære virkelighet, noe de leser med stor interesse!

Fagjuryen vil igjen benytte anledningen til å fremheve at det metodiske i prosjektene holder et imponerende faglig høyt nivå. Elevene er flinke til å holde stringens i forhold til problemstillingene, og de får godt fram mangfoldet og kompleksiteten i valg av forskningstema. I år fremhever også fagjuryen at det er en rekke historiske forskningsprosjekt med interessante tilbakeblikk, samt en rekke prosjekt som tar for seg kontroversielle og sensitive tema som voldtekt. Elevene behandler disse temaene på en ryddig måte, og juryen berømmer stort mot ved å gå inn i disse temaene. Eksistensielle tema som lykke, tanker om fremtiden og religionens plass i ungdommers liv er også blant de interessante temaene som går igjen.

Fagjuryen som har evaluert elevprosjektene har bestått av juryleder Sigrid Lien, Professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB. Aksel Tjora, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU. Alice Kjellevold, førsteamanuensis og dr. jur ved det samfunnsvitskaplege fakultetet, Universitetet i Stavanger og Berte Karin Fagerås, Lektor ved Fyllingsdalen videregående skole.