Forskerkontakten: Kenneth Silseth

Publisert 27.11.2014
Det å være forskerkontakt for Holbergprisen i skolen har vært både spennende, interessant og utfordrende.

Det er fantastisk å få lov til å besøke skoler i regionen og møte engasjerte elever og lærere, hvor mange elever har et oppriktig ønske om å studere noe de selv er opptatt av, forteller forskerkontakt Kenneth Silseth. Han er postdoktor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

- Tema for elevenes prosjekter er varierte, men ofte, og kanskje naturlig nok, preget av å være drevet av en nysgjerrighet omkring temaer knyttet til det å være ung i dagens samfunn, familierelasjoner og nærmiljø. Dette kan for eksempel være temaer som digital mobbing, psykisk helse, utfordringer med økt kroppsfokusering blant unge, musikkfestival og gründervirksomhet, humor blant unge, familiebakgrunn og partipolitisk tilhørighet.

- Elevene trenger ofte veiledning i det å snevre inn et prosjekt i en velformulert problemstilling, og forstå viktigheten av litteraturgjennomgang på det feltet de skal utforske. Det å veilede elevene i sine prosjekter har ikke bare vært spennende og inspirerende, men også nyttig for meg som forsker. Jeg må tenke gjennom min egen rolle som forsker og kommunisere hva det vil si å være forsker i dagenes samfunn.

Alle skolene som deltar i Holbergprisen i skolen får besøk og veiledning fra forsker tilknyttet universitet eller høyskole i skolens nærområde. Forskeren gir elevene en innføring i forskningsmetoder. Han eller hun hjelper også elevene med komme frem til en klar og tydelig problemstilling og finne ut hvilken forskningsmetode passer til å finne ut av problemstillingen. Et viktig mål med forskerbesøkene i skolen er å skape kontakt mellom skolene og universitet og høyskoler. Dette er en viktig forskningsformidling som fungerer stimulerende for alle parter. Forskerkontaktene har uttrykt opp gjennom årene at det gir dem et særegent innblikk i skolen, og ikke minst hvordan det undervises i de ulike fagene.