Langhaugen VGS, Vågsbygd VGS og Glemmen VGS

Andreas Helland, Katrine Flaatten og Sondre Undertun
Bergen, Hordaland
Winner of the 2010 Holbergprisen i skolen
Katrine Flaatten, Andreas Helland og Sondre Undertun ved Langhaugen videregående skole vant Holbergprisen i skolen 2010.

De tre elevene fra Langhaugen videregående skole får førstepris for forskningsprosjektet: "De usynlige". En forskningsrapport om bruk av ulovlige hjelpemidler på prøver. De tre forskerne som har vunnet 1.prisen i år avslutter rapporten sin med følgende sitat: "Hvis denne Usynlighed ikke i Dag bliver forvandled til Synlighed, døer jeg af Utaalmodighet." Det var nok ikke juksing i skolen som var tema for Holbergs stykke De Usynlige, men i likhet med det som er tilfelle for juryen ville nok Holberg visst å sette pris på den avmaskering de unge forskerne bak dette arbeidet foretar.

Prisen på 15 000 kroner ble delt ut av Forsknings - og høyere utdanningsminister Tora Aasland, og vinner av Holbergs internasjonale minnepris, Natalie Zemon Davis, på Bergen Katedralskole onsdag den 9. juni.

Fra fagjuryens begrunnelse

"Dette er et arbeid av meget høy kvalitet, metodisk så vel som tematisk. Ryddig og god presentasjon av tidligere forskning, egne undersøkelser og data, fulgt av en svært god diskusjon. Forskerne sannsynliggjør at juks forekommer relativt hyppig og noe hyppigere enn det lærerne synes å mene. Funnene viser ellers noe overraskende at det er jentene som jukser mest. Kanskje har det sammenheng med større prestasjonspress.(...)Et stort flertall oppfatter juksing som uakseptabelt og juksing gir opphav til skyldfølelse. Mest hos jentene, og interessant nok, mest blant elever i første klasse.(...) Forskningsprosjektet til Andreas Helland, Sondre Undertun og Katrine Flaatten er et arbeid som fortjener å bli lest av mange!"

Andrepris til Vågsbygd videregående skole

Vågsbygd videregående skole kom på 2.plass i Holbergprisen i skolen 2010
Foto: Marit Hommedal, Scanpix/Holbergprisen

Andreprisen i årets skolekonkurranse på 10 000 kroner går til forskningsprosjektet "Er "Ny start i arbeidslivet" et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?" av Ingvild Reiersølmoen, Pernille Tørressen og Ingvild Norheim fra Vågsbygd videregående skole.

Tredjepris til Glemmen videregående skole

Glemmen videregående skole kom på 3 plass i Holbergprisen i skolen 2010
Foto: Scanpix/Holbergprisen

Tredjeprisen i årets skolekonkurranse på 5000 kroner går til forskningsprosjektet "Reality vs virkelighet" som handler om ulike grenser og tabuer i reality-tv, sammenliknet med det virkelige liv. Oppgaven er skrevet av Linn-Marie Kastum og Anette Bergem fra Glemmen videregående skole.

Lærerstipendet 2010

Lærerstipendet 2010 Holbergprisen i skolen
Foto: Marit Hommedal, Scanpix/Holbergprisen

Lærerstipendet 2010 på 15.000,- går til Dagfinn Våge fra Lundeneset videregående skole for lærerrapporten: "Hvorfor får gutter lavere karakterer enn jenter i ungdomsskolen?" . Holbergprisen i skolen deler ut et lærerstipend for det beste innsendte pedagogiske undervisningsopplegget.