Vennesla VGS, Glemmen VGS og Saltdal VGS

Sandra Birkenes, Bjarte Bjellås, Sissel Eikeland, Sigrid Harket, Camilla Kartevold, Christina Kvanstein, Veronica Myhre, Gunnstein Myre, Stian Omdal, Kjersti Rasmussen, Oddvar Røste, Sigrid Strandberg og Nicolai Tellefsen
Vest-Agder
Winner of the 2005 Holbergprisen i skolen
13 elever fra Vennesla videregående skole i Vest-Agder vant Holbergprisen i skolen 2005.

Dialekten står sterkt i Vennesla - også hos de unge. Førsteprisen for Holbergprisen i skolen i 2005 går til Vennesla videregående skole og forskningsprosjektet "Mysteriet om Vennesladialekten"
Oppgaven er skrevet av elevene Sandra Birkenes, Bjarte Bjellås, Sissel Eikeland, Sigrid Harket, Camilla Kartevold, Christina Kvanstein, Veronica Myhre, Gunnstein Myre, Stian Omdal, Kjersti Rasmussen, Oddvar Røste, Sigrid Strandberg og Nicolai Tellefsen. De mottar en premie på 7000 kr.Prisen ble delt ut av årets Holbergprisvinner professor Jürgen Habermas og kunnskapsminister Øystein Djupedal på Bergen Katedralskole.

Fra fagjuryens begrunnelse

"[...] forskningsprosjekt som på en elegant måte kombinerer det kreative med et solid metodisk håndverk! I tillegg til intervjuer med språkforskere har elevene intervjuet 46 ungdommer i alderen 16-19 år om deres bruk av og holdning til egen dialekt. Elevene i klasse 3 MKA har valgt et spennende fenomen å forske på. Hele forskningsprosessen er presentert på en svært vellykket måte som dokumentarfilm med thriller-elementer. I sannhet et bidrag i Holbergs ånd!"

Andrepris til Glemmen videregående skole

Andreprisen på 4000 kr går til Camilla Brække, Victoria Amundsen, Madeline Ulsness, Ida Larsen og Ole Magnus Mostad fra Glemmen videregående skole for forskningsprosjektet "Vennskap og kjærlighetsforhold gjennom medier".

Tredjepris til Saltdal videregående skole

Tredjeprisen på 2500 kr går til Therese Bredesen, Susanne Pettersen, Adrian Steinbekk og Marius Øien fra Saltdal videregående skole: "Hvordan er det å være ung asylsøker eller flyktning i Saltdal?"

Lærerstipend

Jürgen Habermas og Øystein Djupedal overrakte lærerstipendet 2005 på 15 000kr til Tommy Moum fra Horten videregående skole.