Bergen Handelsgymnasium

Troy Nøstedal, Christina Borge, Tale Litleré Bjerknes og Silje Vevle Nordtvedt
Bergen, Hordaland
Winner of the 2006 Holbergprisen i skolen
Troy Nøstedal, Christina Borge, Tale Litleré Bjerknes og Silje Vevle Nordtvedt ved Bergen Handelsgymnasium vant Holbergprisen i skolen 2006.

Troy Nøstedal, Christina Borge, Tale Litleré Bjerknes og Silje Vevle Nordtvedt fra Bergens Handelsgymnasium mottar førsteprisen i Holbergprisen i skolen 2006. Vinnerprosjektet "Ungdom og skolematvaner" tok utgangspunkt i spørsmålet om hvorfor ungdom ikke spiser matpakken sin.

Fra fagjuryens begrunnelse

"[...] Dette er et forskningsprosjekt som holder meget høy standard. Med utgangspunkt i litteraturstudier og intervju med anerkjent forsker på feltet, utvikles et godt instrument som benyttes til datainnsamling. Selve dataanalysen gjøres ved hjelp av anerkjent statistikkpakke og her demonstrerer elevene at de har god metodisk og statistisk forståelse. I tillegg gjennomføres en god diskusjon med relevant bruk av andre kilder [...] en studie som vil kunne fremstilles for et vitenskapelig tidsskrift".

To problemstillinger har stått sentralt i elevenes arbeid: Er det forskjell på jenters og gutters skolematvaner, og er det forskjell i matvaner hos elever som går på en skole med kantine sammenlignet med elever fra en skole uten kantine? For å undersøke disse problemstillingene utviklet elevene et spørreskjema som ble distribuert blant elever ved to videregående skoler i Bergen, en med og en uten kantine. Totalt omfattet undersøkelsen 115 elever, omtrent like mange jenter som gutter. Resultatene viser en del interessante forskjeller mellom kjønn og mellom skoler: Jenter har generelt noe sunnere matvaner enn gutter. Elever på skole uten kantine kjøper oftere hurtigmat og er mindre fornøyd med spisemiljøet enn elever på skole med kantine.

Andrepris til Glemmen videregående skole

Andreprisen i årets konkurranse går til forskningsprosjektet "Ungdom og Henrik Ibsen" som er skrevet av Camilla Brække, Madeleine Ulsness, Helena Krogtorp og Ulrikke Mathisen fra Glemmen videregående skole . Kronikk i Dagbladet: "Ungdom bryr seg ikke om Ibsen"

Tredjepris til Levanger videregående skole

Tredjeprisen går til forskningsprosjektet  "Ungdom og utvekslingsopphold. Hvordan påvirker utvekslingsopphold i utlandet holdninger, atferd og karrierevalg hos den enkelte elev?". Prosjektet er utført av Simen L. Boneng, Amund Solli, Gøran F. Eriksen, Ragnar Mikas Sandberg, Torill Runesdotter Aasen, Ellen T. Andresen, Maren S. Eid, Silje Emilsen, Sigve N. Aas, Jørgen Ravlo, Anne Nagelhus, Sara Kristine Tuset, Kristin Gustad Fossum, Even K. Dahlen, Alexander Jenssen, Hilde Kristine Ohr, Fredrik S. Skaufel, Therese T. Berg, Kim Andre Dragsten, Kristine W. Nessemo, Alexander Burmo, Rikke Wiseth og Stine B. Alkanger fra Levanger videregående skole.


Lærerstipendet

Lærerstipendet for 2006 går til Oddvar Engan, Ragna Marie Tørdal og Jone Nyborg ved Vennesla videregående skole.