Stavanger katedralskole

Erlend Stene, Elise Waldenstrøm, Birgitte Kongsgård og Andreas Thorsdalen Tveit
Stavanger, Rogaland
Winner of the 2007 Holbergprisen i skolen
Erlend Stene, Elise Waldenstrøm, Birgitte Kongsgård og Andreas Thorsdalen Tveit ved Stavanger Katedralskole vant Holbergprisen i skolen 2007.

Erlend Stene, Elise Waldenstrøm, Birgitte Kongsgård og Andreas Thorsdalen Tveit fra klasse VK2 Stavanger Katedralskole er vinnerne av Holbergprisen i skolen i 2007 med prosjektet "Lykkejegerne: Vi er rike - men lykkelige? Hva er lykke?".

Med disse spørsmålene innleder elevene sin forskningsrapport. Elevene bor i Stavanger, Norges rikeste by og i ett av verdens rikeste land. Men er de verdens lykkeligste ungdommer av den grunn?

Elevene har utforsket hvordan ulike sosiale, kulturelle og økonomiske bakgrunner påvirker unges tilnærming til lykke, og sammenlignet resultatene fra Stavanger med ungdom fra andre land. Elevene tok kontakt med palestinske ungdommer fra en libanesisk flyktningleir og gjennomførte en spørreskjemakartlegging. Til tross for åpenbare forskjeller med hensyn til livsbetingelser og økonomiske forhold, viser studien små forskjeller i forhold til en generell lykkefølelse. Det fremkommer imidlertid en del interessante forskjeller i hva lykke innebærer. For eksempel er familien langt viktigere for lykkefølelsen blant palestinske ungdommer enn det som er tilfellet blant norske ungdommer.

Fra fagjuryens begrunnelse

"Elevene har levert et forskningsarbeid det står respekt av! Lykke er i utgangspunktet et lite håndterbart begrep, som det ikke uten videre er lett å forske på. Samtidig er det et fenomen som også i forskningskretser er blitt viet mye oppmerksomhet de siste årene. 1.pris-vinnerne plasserer seg således i et forskningsfelt som er i utvikling. De har på en overbevisende måte maktet å foreta en begrepsmessig analyse, og gjennomfører en komparativ studie som det er en fryd å lese".

Andrepris til Glemmen videregående skole

2007_skole_glemmen.jpg
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Andreprisen for Holbergprisen i skolen 2007 går til forskningsprosjektet "Ungdoms nedlastningsvaner og holdninger til ulovlig nedlastning" av Lars Emil Johannessen, Martin Nielsen, Eirik Lavik, Atli Thor Bjarnason og Kristoffer Andreassen fra Glemmen videregående skole.

Tredjepris til Langhaugen videregående skole

2007_skole_langhaugen_aasland_dworkin.jpg
Foto: Marti Hommedal

Tredjeprisen i Holbergprisen i skolen for 2007 går til forskningsprosjektet "Blod er tjukkere enn vann. En sosiologirapport om fotballens supporterkultur med hovedfokus på Bergen og Brann" av Sondre A. Aukland, Gisle Jakobsen, Kim Eirik Larsen, Børge Mastberg og Daniel Nygård fra Langhaugen videregående skole.

Lærerstipend

2007_skole_steinsland_fotokariostrem.jpg

Anja Helen Steinsland  -  Foto: Kari Østrem

Lærerstipendet for 2007 går til Anja Helen Steinsland ved Stavanger katedralskole for hennes rapport fra arbeidet med konkurransen. Lærerstipendet er på 15 000 kr.

Prisene ble delt ut av Forsknings- og høyere utdanningsminister, Tora Aasland, og vinner av Holbergs internasjonale minnepris, Ronald Dworkin, på Bergen katedralskole onsdag den 28. november. I tillegg til pengepremier på henholdsvis 15 000, 10 000 og 5 000 kr, deltok elever og lærere samme dag på den høytidelige utdelingen av Holbergs internasjonale minnepris og regjeringens middag i Håkonshallen.