Lærerseminaret 2010

Hovedtema for lærerseminaret i 2010 er "Retorikk i skolen".

3. og 4. november arrangeres et to-dagers fagseminar i Bergen for lærerne til klassene som skal delta i Holbergprisen i skolen 2011. Her blir lærerne kjent med Holbergprisen i skolen, prosjektets innhold, forventninger og frister. Hovedtema for lærerseminaret i 2010 er "Retorikk i skolen".

Sted: L. Mauritz hus, Fosswinckelsgate 6, øverste etasje.

Program

3. november

10.00 – 10.10: Velkomsthilsen
Styreleder ved Holbergprisens sekretariat, Jan Fridthjof Bernt.

10.10-10.30: Introduksjon til programmet
Bente Blanche Nicolaysen, postdoktor ved Sosiologisk institutt, ved Universitetet i Bergen.

Bente Blanche Nicolaysen er postdoktor ved Sosiologisk Institutt, Universitetet i Bergen. Noen nøkkelområder i hennes faglige arbeider er innen filantropi og frivillighet, det sivile samfunn, livsløpsperspektiv og gaveteori. Nicolaysen er involvert i organiseringen av det faglige seminaret for lærere i videregående skole i forbindelse med Holbergprisen i skolen (http://www.holbergprisen.no/skole/skoleprosjekt.html).

10.30 – 11.45: Fra leselyst til forskningsprosjekt
Eirik Vassenden, forsker ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen.

Hvordan leser og tolker vi litterære tekster når vi forsker på dem? Med eksempler fra lyrikk og prosa vil Vassenden vise hvordan man bør gå frem når man skal bygge opp forskningsprosjekter omkring litterære emner. Innlegget diskuterer forholdet mellom det systematiske og det historiserende i litteraturstudiet, og har som konkret målsetning å få så mange elevprosjekter som mulig til å handle om litteratur, bøker, tekster.

Eirik Ekerhovd Vassenden er forsker ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen. Han tok doktorgraden i 2003 med en avhandling om Olav Nygards diktning. Noen av hans publikasjoner er: Den store overflaten. Tekster om samtidslitteraturen(2004), Skapelsens problem. Lesninger i Olav Nygards lyrikk (2007) og Lyrikkhåndboken. 101 dikt og tolkninger (Sammen med Jørgen Sejersted) (2007).

11.45 – 12.30 LUNSJ

12.30 –13.30: Retorikkens begreper.
Jonas Bakken, Førsteamanuensis og seniorkonsulent, Etter- og videreutdanning, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Jonas Bakken tar opp lærerplanens to kompetansemål om retorikk og konkretiserer hva det er forventet at elevene skal kunne mht å kjenne de sentrale retoriske begrepene og bruke disse i analyser av skriftlige og sammensatte tekster. Deretter gir Bakken en kort innføring i de fem viktigste retoriske begrepene: ethos, pathos, logos, kairos og aptum.

Jonas Bakken er førsteamanuensis og seniorkonsulent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Han tok doktorgrad i 2007 med avhandlingen Litteraturvitenskapens retorikk. En studie av tekstnormene for gode norske empiriske litteraturvitenskapelige artikler i perioden 1937-57. Noen av hans faglige kompetanseområder er retorikk, nordisk litteratur og barnelitteratur. Han er også faglig og administrativt ansvarlig for instituttets etter- og videreutdanningstilbud. Han utga i 2009 boken Retorikk i skolen.

13.45 - 14.30 : Retorikkens begreper (andre del)

14.45 – 15.15: Hva er Holbergprisen i skolen?
Barbara Wendelbo, ansvarlig for Holbergprisen i skolen, introduserer skoleprosjektet og gjør deltagerne kjent med Holbergprisen i skolen, prosjektets innhold, forventninger og frister.

Barbara Wendelbo er førstekonsulent i Holbergprisens sekretariat og ansvarlig for Holbergprisen i skolen. Hun har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra 2001 ved UiB, og har tidligere jobbet som lærer.

15.15 – 15.45: Erfaringer fra tidligere deltagelse
Johnny Tobiassen, Lektor ved Bergen Katedralskole, deler sine erfaringer fra tidligere års deltagelse i Holbergprisen i skolen.

Johnny Tobiassen er lektor ved Bergen Katedralskole. Han underviser i fagene historie, religion og psykologi.

19.00 Middag
 

4. november

9.30 – 10.00 : Diskusjon
Bente Blanche Nicolaysen.

10.15 - 11.00: Intervjuer, tekster, fortellinger
Bente Blanche Nicolaysen, postdoktor ved Sosiologisk Institutt, Universitetet i Bergen.

Hva slags tekst får man egentlig når man gjør kvalitative intervjuer? Og hvilken type spørsmål er spesielt egnet (og hvilke er kanskje slett ikke egnet) dersom vi ønsker å få fortellinger? Og hvordan og når begynner man egentlig å analyse slike fortellinger?

11.00 – 11.45 LUNSJ

11.45 -12.45: Å studere, analysere og forske på retorikk
Jens Elmelund Kjeldsen, professor ved Södertörns högskola i Sverige og professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.

Som skoleelever og lærere - ja, som medborgere - bør vi forstå hvordan andre forsøker å overbevise oss og vite hvordan vi overbeviser andre. Gjennom en rekke analyseeksempler viser Jens E. Kjeldsen hvordan vi søker å påvirke hverandre. Han vil avdekke noen av retorikkens mekanismer og bidra til en forståelse av hvordan man studerer, analyserer og forsker på retorikk.

Jens Elmelund Kjeldsen er professor ved Södertörns högskola i Sverige og professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Kjeldsens hovedinteresse er retorikk, samt offentlig og politisk kommunikasjon. Han er utdannet ved Institut for Retorik på Københavns Universitet, hvor han skrev hovedfagsoppgave om politiske fjernsynsdebatter. Ved Institutt for medivitenskap (UiB) har han skrevet dr. art avhandling om visuell retorikk. Noen av hans publikasjoner er Retorik i dag. Introduktion til modern retorikteori (2008), Vår tids retorikk (2006), og Virksomme ord. Politiske taler 1814-2005 (m/ Anders Johansen) (2005). Se også Jens Kjeldens hjemmeside.

13.00 – 13.45: Å studere, analysere og forske på retorikk

14.00 – 14.30: Spørsmål/Evaluering/Diskusjon