Fagseminar for lærere 2015

Publisert 09.02.2015
Temaet for Holbergprisen i skolen sitt fagseminar for lærere ii 2015 er "Kulturvitenskapene og samfunnet". Hva vil det si å forske på den menneskeskapte verden og hvordan gjør vi det? Vel møtt til faglig påfyll og inspirerende diskusjoner.

Tid: 4–5. november
Sted: Samfunnsvitenskaplig fakultet, L. Mauritz hus, Universitetet i Bergen. Fosswinckelsgate 6, øverste etasje.

Tema: Kulturvitenskapene og samfunnet

Fagretningene innen humanvitenskap og samfunnsvitenskap har ulike forskningsobjekter, de benytter ulike metoder og det akademiske språket kan variere mye fra en litteraturvitenskapelig monografi om Knut Hamsun til en statsvitenskapelig rapport om hvordan den norske befolkningen stemmer.  

Å bruke kulturvitenskapene som fellesbetegnelse peker på ett fellestrekk ved fagretningene innen human- og samfunnsvitenskapene: at deres studieobjekt er den menneskeskapte verden. Forskningen handler om å forklare, forstå og å artikulere meningsfulle sammenhenger om det komplekse samfunnet vi lever i.

Hva vil det si å forske på den menneskeskapte verden og hvordan gjør vi det? Tre seniorforskere innen medisinsk etikk, filosofi og moderne historie vil gi oss innblikk i kulturvitenskapenes mange roller i samfunnet. Hva, hvorfor og hvordan er de viktigste innfallsvinklene når vi skal høre om forskningsetikk, akademisk skriving og vitenskapelig analyse. 

Faglig ansvarlig for seminaret er Ingrid Müftüoglu.

PROGRAM (se som pfd)

Onsdag 4. november

15.00 – 15.10 Velkomst og introduksjon ved Ingrid Müftüoglu, programansvarlig og seniorrådgiver ved SIU og Barbara Wendelbo, prosjektansvarlig for Holbergprisen i skolen.

15.10 – 15.45 Runde rundt bordet. Deltakerne presenterer seg selv, hvilke fag de underviser i, og reflekterer litt rundt hvordan de tror elevene vil ta fatt på forskningsoppgaven og hva de potensielle utfordringene kan være.

15.45 – 16.30 Barbara Wendelbo presenterer Holbergprisen i skolen

16:30 – 16.45 Pause

16.45 – 17.30 Kristoffer Chelsom Vogt, postdoktor ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen snakker om arbeidet som forskerkontakt ved tre videregående skoler i bergensområdet: U. Phils VGS, Langhaugen VGS og Tanks VGS.

17.30 – 18.00 To lærere som har deltatt i Holbergprisen i skolen tidligere deler sine erfaringer.

18.00 – 18.15 Informasjon om det videre programmet og avslutning ved Ingrid Müftüoglu

Kl 19.00  Middag på Holbergstuen. Holbergstuen ligger ca 10 minutters gange fra SV-fakultetet. Torgallmenningen 6. Vi går i samlet flokk for de som ønsker det.

 

Torsdag 5. november

9.00 – 9.15 Prodekan ved Det humanistiske fakultet ved UiB og professor i religionsvitenskap Einar Thommasen ønsker velkommen

9.15 – 10.45 Forskningsetikk – en særlig form for etikk?

Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo forklarer hvorfor vi har forskningsetikk og hvordan vi praktiserer god og redelig forskning. Han vil også utforske forskningsetikkens grenser i møte med omfattende samfunnsutfordringer innen medisin og helse. 

10.45 – ​11.00 Pause

11.00 – 12.30 Skriving – kulturvitenskapenes fremste forskningsverktøy?

Birger Solheim, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og daglig leder for Akademisk skrivesenter, gjør i dette foredraget rede for ulike undervisningsopplegg (øvelser, modeller etc.) som lærere kan benytte seg av når de skal undervise i oppgaveskriving / akademisk skriving. Foredraget er delvis lagt opp som skriveverksted, der deltagerne selv får prøve ut øvelsene.

12.30 – 13.15 Lunsj

13.15 – 14:45 Myte eller vitenskap? En kort innføring i hva vi gjør når vi forsker.

Knut Kjeldstadli, professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo snakker om hvordan historisk forskning foregår og hvorfor faget er viktig i samfunnet. 

14.45 – 15.30 Diskusjon og avslutning
 

INNLEDERE

Kristoffer Chelsom Vogt er sosiolog med livsløpsforskning som spesialfelt. Han er for tiden postdoktor ved Sosiologisk institutt, UiB. Han har blant annet forsket på endringer i håndverkere og industri-arbeideres forhold til utdanning og arbeid, på frafall i videregående utdanning og kjønnssegregering i arbeidslivet. I dag jobber han på et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd som utforsker familiens betydning i overgangen til voksenlivet og hvordan det å bli voksen har forandret seg.

Jan Helge Solbakk er utdannet lege og teolog, og har doktorgrad i antikkens filosofi fra Universitetet i Oslo. Han arbeider nå som professor ved Senter for medisinsk etikk, UiO. Hans forskningsområder er forskningsetikk, medisinsk filosofi og antikkens filosofi og litteratur. Solbakk har ledet og vært medlem i en rekke internasjonale etikk-komiteer, deriblant The International  Society of Stem Cell Research (ISSCR) og Biomedical Ethics Funding Committee of the Welcome Trust. Hans siste publikasjon er What is it to do good medical ethics? The concepts of ‘good’ and ‘goodness’ in medical ethics (2014) i Journal of Medical Ethics.

Birger Solheim er førsteamanuensis ved UiB og initiativtager til Akademisk skrivesenter ved Humanistisk fakultet, der han nå er daglig leder. På senteret kan studenter som jobber med semester-, bachelor- eller masteroppgaver bestille én-til-én-veiledning med en erfaren skriveveileder. I tillegg tilbyr senteret skrivekurs og skriveverksteder for en rekke fag. Solheim har doktorgrad i tysk litteratur, men har de siste årene jobbet med skriveforskning. Sammen med Anders Johansen og Simen Øyen gav han i 2013 ut boken Akademisk skriving - en skriveveiledning.

Knut Kjeldstadli er professor i moderne historie ved UiO. Hans forskningsområder omfatter arbeiderbevegelsen, arbeidsliv og teknologi, migrasjonshistorie og byhistorie. Han har også arbeidet med forskningsmetode, faghistorikk og didaktikk. Boken Fortida er ikke hva den engang var: en innføring i historiefaget fra 1992 er en klassiker på dette området. I 2014 gav han ut boken Innvandringen til Norge: 900-2010 sammen med Grethe Brochmann.