Fagseminar for lærere: Etikk, makt og metode

Publisert 19.10.2017
Dato/tid: 
onsdag, november 8, 2017 - 15:00 til torsdag, november 9, 2017 - 15:00
Sted: 
Øverste etasje, L. Mauritz hus, Fosswinckelsgate 6, Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen
Praktisk informasjon: 
Fagseminaret er åpent kun for lærere som deltar på Holbergprisen i skolen 2017/2018. Det er booket overnatting på Scandic Byparken. Adressen er Christies gate 5-7. Hotellet har sentral beliggenhet, med kort avstand både til bysentrum og møtelokalene på universitetet.
Vi ønsker hjertelig velkommen til seminar for lærere som deltar på årets Holbergprisen i skolen. Gjennom fire foredrag vil vi få inspirerende innblikk i aktuell forskning fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, og rikelig med tid til diskusjon.

Å forske er å søke ny viten om naturen og mennesket gjennom grundig og systematisk gransking, og det som kjennetegner human- og samfunnsvitenskapene, er at forskningen hovedsakelig dreier seg om å bearbeide menneskelig erfaring. Et slikt perspektiv ligger også til grunn for årets fagseminar, som under tittelen «Etikk, makt og metode» blant annet vil tematisere hvordan utdanning, kjønn, psykisk helse og politiske valg er forbundet med ulike former for makt. 
Videre vil vi diskutere spørsmål knyttet til etikk, metode og formidling, og foredragsholderne vil bringe oss steg for steg gjennom forskningsprosessen. Det er bred enighet om at god kunnskapsutvikling er avhengig av åpenhet rundt fremgangsmåte, et bevisst forhold til forskningsetiske retningslinjer i behandling av datamaterialet, forståelse for begrepene man velger å bruke og dessuten redelig formidling av resultatene. Likevel spør vi: På hvilke måter er etikk, metode og forskningsformidling også forbundet med spørsmål om makt?  

Onsdag 8. november

15:00–15:10 Velkomst og introduksjon ved seniorkonsulent Hilde Omdalsmoen Fidje og fagkonsulent Hans Jacob Ohldieck.
15:10–16:00 Deltakerne presenterer seg selv, hvilke fag de underviser i, hvordan de har tenkt å legge opp forskningsprosjektene og reflekterer rundt potensielle utfordringer. Ohldieck leder samtalen.
16:00–16:30 Hilde Omdalsmoen Fidje presenterer Holbergprisen i skolen.
16:30–16:45 Pause
17:00–19:00 May Britt Postholm (Institutt for lærerutdanning, NTNU): 
«Lærere og elever med forskerblikk» 
19:00–19:10 Informasjon om det videre programmet og avslutning ved Ohldieck.
19:30 Middag på Holbergstuen. Holbergstuen ligger ca 10 minutters gange fra SV-fakultetet. 

Torsdag 9. november

08:30–09:00 Kaffe
09:00–09:15 Faglig leder i Holbergprisen, Ellen Mortensen, ønsker velkommen
09:15–10:45 Camilla Løvvik (Institutt for samfunnspsykologi, UiB):  «Psykisk helse - individ og samfunn»
10:45–11:00 Pause
11:00–12:30 Jacob Aars (Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap, UiB): «Om vett og forstand i bruk av spørreundersøkelser og meningsmålinger»  
12:30–13:15 Lunsj på Muntlig café på Studentsenteret. 
13:15–14:45 Kari Jegerstedt (Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB): «Kjønn og makt som språklige praksiser. Lesninger av kulturen som tekst»
14:45–15:30 Diskusjon, evaluering og avslutning.

Innledere

Artboard 2_1.jpgMay Britt Postholm er professor ved Institutt for lærerutdanning,NTNU. Postholms interessefelt er hovedsakelig rettet mot to områder: utdanningsforskning, kvalitativ forskningsmetode og forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid). Hun har publisert bøker og en rekke artikler som omhandler undervisning og læring, både nasjonalt og internasjonalt, og flere metodebøker som omhandler kvalitativ metode og FoU-arbeid. Hun har metodeundervisning på bachelor-, master- og PhD-nivå og er medredaktør i Tidsskriftet FoU i praksis som utgis på Fagbokforlaget.

Artboard 3.jpgCamilla Løvvik er førsteamanuensis ved Det psykologiske fakultet, Institutt for samfunnspsykologi, UiB. Løvvik har i sin forskning hatt et særlig fokus på arbeidsinkludering av mennesker med psykiske plager og lidelser, og skrevet doktorgrad om hvilken rolle ens egen tro på å klare å komme i jobb igjen kan spille for senere arbeidsdeltagelse for mennesker med angst og depresjon. Hun har i sitt arbeid ved Det psykologiske fakultet ansvar for undervisning i samfunnspsykologi, et felt av psykologien som fokuserer på interaksjonen mellom samfunn og individ.

Artboard 6.jpgJacob Aars er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Hans forskningsinteresser er politisk rekruttering, demokrati/deltakelse og offentlig reformpolitikk. Aars har lang erfaring som foreleser og formidler. Blant annet har han i mange år undervist metode på bachelor- og masternivå.

 

Artboard 1_0.jpgKari Jegerstedt er dr. art i allmenn litteraturvitenskap og førsteamanuensis i humanistisk kjønnsforskning. Hun jobber særlig med hvordan feministisk motstand og endringspotensial kan komme til uttrykk i litterære tekster, med spesiell vekt på engelsk-språklig litteratur, blant annet fra Afrika. Hun har også jobbet med interseksjonelle analyser, det vil si forholdet mellom kjønn, rase, klasse, alder, seksualitet mm. i et maktkritisk perspektiv.

Artboard 4.jpgHans Jacob Ohldieck er fagansvarlig for fagseminaret til Holbergprisen i skolen. Han har mastergrad i allmenn litteraturvitenskap og PhD i Spansk- og latinamerikastudier fra UiB, med en avhandling om cubansk litteratur. De siste årene har han  vikariert som førsteamanuensis i spansk og allmenn litteraturvitenskap ved UiB, og fra 2018 er han ansatt som førsteamanuensis i spansk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 

 

Artboard 5.jpgHilde Omdalsmoen Fidje er prosjektansvarlig for Holbergprisen i skolen. Hun er utdannet historiker fra Universitetet i Bergen og lektor fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet ved Hartvig Nissen vgs. og Vest-Lofoten vgs. med samfunnsvitenskapelig og humanistiske fag.