Ian Hacking tildelt Holbergprisen 2009

– Vi måtte finne ut av hvordan vi kunne finne ut av ting. Det medførte en rekke kulturelle oppdagelser gjennom historien. Men det handler ikke bare om sivilisasjonens historie. Menneskene måtte ha ulike typer latente evner som de lærte seg å bruke. Det å finne ut av hvordan du finner ut ting, er et intrikat samspill mellom iboende evner og menneskets historie. Det har hatt større innvirkning på planeten vår enn noe annet vi har gjort.

Holberg Prize laureate 2009 Ian Hackin and H.R.H Crown Princess Mette Marit
H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit overrekker Holbergs internasjonale minnepris 2009 til Ian Hacking. Photo: Marit Hommedal/Holbergprisen
 

Hacking refererte til en av William Saroyans fabler og pekte på viktigheten av å være nysgjerrig i sin tale under prisutdelingsseremonien i Håkonshallen Bergen 25. november 2009. Last ned hele programmet for Holbergprisens utdeling 2009 (pdf).

Det er sjette gang Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi ble delt ut. Prisen er på 4,5 millioner norske kroner. HKH Kronprinsesse Mette-Marit overrakte prisen.

Innflytelsesrik filosof og vitenskapshistoriker
Ian Hacking er en av verdens ledende filosofer og vitenskapshistorikere. Hans bidrag på områder så forskjellige som fysikkens filosofi og historie, forståelsen av sannsynlighetsbegrepet, språkfilosofi og psykologiens og psykiatriens filosofi og historie, er betydelige.

Hacking er professor i filosofi ved Universitetet i Toronto og College de France. Fra Holbergprisens fagkomités begrunnelse heter det blant annet at:

"Hacking har gjennom hele sin karriere vært opptatt av vitenskapelig realisme, særlig det sentrale filosofiske spørsmål om hvorvidt de teoretiske enheter som vitenskapen postulerer – fra “elektron” til “multippel personlighetsforstyrrelse” – er virkelige på samme måte som dagligdagse objekter. (…) ”Hackings senere forskning dekker et bredt spekter av tema som fedme, rase og autisme - stadig med fokus på spørsmålet om ”mennesketyper”. Ian Hackings arbeid gir stadig gjenklang innenfor både humaniora og samfunnsvitenskap, fordi det har endret selve rammeverket for vår forståelse av samspillet mellom naturlige og sosiale virkeligheter."

Vinnere av Holbergs internasjonale minnepris:
Ian Hacking (2009), Fredric R. Jameson (2008), Ronald Dworkin (2007), Shmuel N. Eisenstadt (2006), Jürgen Habermas (2005) og Julia Kristeva (2004).