Kalender

mandag 4. juni 2018
Møt årets prisvinner, Francesca Refsum Jensenius i samtale med internasjonalt anerkjente fagfeller om hvordan kvoteringsordninger i India bør utformes for å inkludere utsatte grupper best mulig og samtidig sikre et velfungerende valgsystem.
mandag 4. juni 2018
Holbergprisen har invitert fem nordiske doktorgradsstipendiatar til Bergen den 4. juni, for å delta i meisterklasse med holbergprisvinnar Cass Sunstein.
tirsdag 5. juni 2018
Kan demokratier komme frem til sannhet – og i så fall: gjennom hvilke mekasismer.
tirsdag 5. juni 2018
Hvis mennesker har frie valg, vil de få bedre liv? Under hvilke forutsetninger? Og basert på hvilke kriterier?
onsdag 6. juni 2018
Den offisielle kunngjørings- og prisutdelingsseremonien for Holbergprisen i skolen 2018
onsdag 6. juni 2018
Den offisielle prisutdelingen for Holbergprisen og Nils Klim-prisen holdes i Universitetsaulaen den 6. juni.
torsdag 7. juni 2018
Fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Anine Kierulf og professor Cathrine Holst, Universitetet i Oslo, inviterer holbergprisvinner Cass R. Sunstein til en samtale om bruk av ekspertise i politikkutforming.