Holbergprisen i skolen

Elever på Amalie Skram vgs. i Bergen under forskerkontaktbesøk våren 2021. Foto: Thor Brødreskift

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Deltagelse er gratis, og elevene får oppfølging fra etablerte forskere underveis. All aktivitet i skoleprisen vil foregå etter de til enhver tid gjeldende smittevernsrådene fra FHI.

Hvert år deltar inntil 20 videregående skoler fra hele landet i konkurransen. Det er fritt temavalg for forskningsprosjektene og elevene veiledes av etablerte forskere.

Innlevering av elevrapport

Innlevering av lærerrapport

De tre beste elevbidragene blir premiert med kr. 30.000, kr. 20.000 og kr. 10.000. I tillegg deles det også ut en lærerpris til en lærer som har utmerket seg som en positiv ressurs for sine elever i arbeidet med prosjektene. Holbergprisen i skolen dekker utgifter skolene har i forbindelse med forskerbesøk.

Søknadsfristen for å delta på Holbergprisen i skolen er den 1. oktober.