Holbergprisen i skolen

Finalistene diskuterer sine forskningsprosjekter under fagdagen i 2018. Foto: Thor Brødreskift

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Deltagelse er gratis, og elevene får oppfølging fra etablerte forskere underveis. All aktivitet i skoleprisen vil foregå etter de til enhver tid gjeldende smittevernsrådene fra FHI.

Hvert år deltar inntil 20 videregående skoler fra hele landet i konkurransen. Det er fritt temavalg for forskningsprosjektene og elevene veiledes av etablerte forskere.

De tre beste elevbidragene blir premiert med kr. 30.000, kr. 20.000 og kr. 10.000. I tillegg deles det også ut en lærerpris til en lærer som har utmerket seg som en positiv ressurs for sine elever i arbeidet med prosjektene. Holbergprisen i skolen dekker utgifter skolene har i forbindelse med forskerbesøk.

Søknadsfristen for å delta på Holbergprisen i skolen er den 1. oktober.

Søk om deltakelse