Alle vinnerne av Holbergprisen i skolen 2011 samlet. Foto: Marit Hommedal/Scanpix/Holbergprisen

Mysen videregående skole

Østfold
Alisa Mujanic

Vinner av Holbergprisen i skolen

Alisa Mujanic ved Mysen videregående skole i Østfold vant Holbergprisen i skolen 2011. Lundeneset videregående skole kom på andreplass og Vadsø videregående skole kom på tredjeplass.

Førsteplass til Mysen videregående skole 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland, Alisa Mujanic og Holbergprisvinner Jürgen Kocka. Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland, Alisa Mujanic og Holbergprisvinner Jürgen Kocka. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Opplever innvandrerungdom å komme i kulturkonflikt oftere med etniske nordmenn eller med andre innvandrere, med en annen kulturell bakgrunn? Oppgaven utmerker seg gjennom et meget godt og modent språk – og en gjennomført evne til nyansert fremstilling og nøkterne forbehold. Prisen på 15 000 kroner ble delt ut av Forsknings - og høyere utdanningsminister Tora Aasland, og vinner av Holbergs internasjonale minnepris, Jürgen Kocka, på Bergen Katedralskole onsdag 8. juni.

Fagjuryens uttalelse

Rapporten diskuterer grunnleggende begreper som ”kultur” og ”kulturkonflikt” på en klar og overbevisende måte. Prosjektet er gjennomført på en svært selvstendig måte. Det stiller seg blant annet stiller kritisk til faglitteraturens påstand om at konflikter mellom innvandrere og nordmenn skyldes ulike syn på verdier. (...) Prosjektrapporten har bemerkelsesverdige konklusjoner: den avkrefter for det første hypotesen om at innvandrerungdom opplever den største kulturkonflikten med foreldregenerasjonen. For det andre bekreftes hypotesen om at innvandrerungdom opplever flest kulturkonflikter med andre innvandrere enn med nordmenn" (...)"Forskningsprosjektet til Alisa Mujanic er et et glimrende forskningsprosjekt som tilfører ny viten og nye perspektiver til sitt emne. Juryen er imponert og har enstemmig konkludert med at dette arbeidet skal belønnes med førsteprisen i årets konkurranse!

Andreplass til Lundeneset videregående skole

Annenprisvinnerne av Holbergprisen i skolen 2011. Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Elever fra Lundeneset kom på andreplass i Holbergprisen i skolen 2011. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Andreplassen i Holbergprisen i skolen for 2011 går til forskningsprosjektet "Brysame byrder" - Om selvbilde blant ungdom. Oppgaven tar utgangspunkt i spørsmålene: Hva er grunnen til at mange unge ofte ikke er fornøyd med seg selv? Hva slags faktorer spiller inn på godt selvbilde? Er det forskjell på gutter og jenter sitt selvbilde? Forskningsprosjektet ble gjennomført av av Maria Gjerde, Maria Vårvik, Ester Alida Vold og Sigrid Lobekk fra Lundeneset viderepående skole.

Tredjeplass til Vadsø videregående skole

Tredjeprisvinnerne av Holbergprisen i skolen 2011. Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Tredjeprisvinnerne av Holbergprisen i skolen 2011. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Tredjeprisen på 5000 kr gikk til forskningsprosjektet "Kongekrabben. Ressurs eller fiende?" av Øyvind Erichsen og Hans Ivar Hortmann fra Vadsø videregående skole. I dag er kongekrabben et godt kjent fenomen i Norge, og særlig i Finnmark. Elevene fant ut gjennom en spørreundersøkelse og intervjuer at forskere er splittet i synet på kongekrabben; dens innvirkning på økosystemet i havet, og betydningen for fiskerinæringa i Nord-Norge. 

Her kan du laste ned finalistoppgavene
 

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.