Alle prisvinnerne fra 2019 samlet. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Oslo by steinerskole

Oslo
Felicia Wolden Hoel og Silje Haugerud

Vinner av Holbergprisen i skolen

Oslo by steinerskole vant førsteprisen i Holbergprisen i skolen 2019. Kongsberg videregående skole kom på andreplass og Kirkenes videregående skole kom på tredjeplass.

Førstepris til Oslo by Steinerskole

Felicia Wolden Hoel (t.v.) og Silje Haugerud (t.h.). Foto: Thor Brødreskift
Felicia Wolden Hoel (t.v.) og Silje Haugerud (t.h.). Foto: Thor Brødreskift

Vinnerne av Holbergprisen i skolen 2019 ble Felicia Wolden Hoel og Silje Haugerud ved Oslo by steinerskole, med prosjektet: "Gatelangs fra øst til vest: En studie av statusforskjeller blant gatenavnene i Oslo."

Forskningsprosjektet tar for seg Oslos mer enn 2800 gatenavn. Oppgaven spør om østkant-navnene har en lavere status enn vestkant-navnene, og om hovedstadens klasseinndeling i så fall kan gjenspeiles i dette. Prosjektet avdekker et tydelig mønster i Oslos historie, mener fagjuryen: Fra Oslos første gatenavn i 1624 til i dag er det tydelig at andelen gatenavn som er oppkalt etter noe eller noen med høy status, er høyere på vestkanten enn på østkanten.

Fagjuryens uttalelse

Forfatterne av denne oppgaven har tatt på seg en stor oppgave ved å bygge et datasett bestående av nærmere tre tusen gatenavn i Oslo og knytte gitte egenskaper som høy og lav status til disse navnene. Det er lagt ned et omfattende og ressurskrevende arbeid som krever et høyt metodisk refleksjonsnivå med tanke på utfordringer knyttet til kategorisering av variabler. Koblingen mellom ulikhetsforskning, historie og betydningen av gatenavn er original og nyskapende. 

Oppgaven tilfører ny kunnskap til feltet, og utviser en meget god oversikt over eksisterende forskning. Gatenavn knyttes til byens historie og forskjeller mellom øst og vest, og knytter bånd til nåtidens samfunn.

Juryen er imponert og har enstemmig konkludert med at dette arbeidet skal belønnes med førsteprisen i årets konkurranse!

Andrepris til Kongsberg videregående skole

Andreas Yul Kim. Foto: Thor Brødreskift
Andreas Yul Kim. Foto: Thor Brødreskift

Andreas Yul Kim fra Kongsberg videregående skole fikk annenprisen for forskningsprosjektet: "Han som talte Roma midt imot". Prosjektet drøfter konflikten mellom kongemakt og kirkemakt under borgerkrigstiden i Norge og spør hvorfor kirken ikke klarte å fjerne kong Sverre Sigurdsson fra tronen.

Fagjuryens uttalelse

Oppgaven tar for seg en viktig hendelse i norsk historie, og er sterkt forankret i faglitteraturen på feltet. Ulike sider ved konflikten mellom Kong Sverre og kirken diskuteres inngående, og bidrar til å kvalifisere den avsluttende diskusjonen om hvorfor kong Sverre ble sittende. Gjennomgangen av forskningslitteraturen er imponerende, og det samme er bruk og drøfting av primærkildene, som er på et svært høyt nivå. Oppgaven har en stram struktur, er meget velskrevet, og viser god formidlingsevne og høy grad av selvstendighet.

Denne oppgaven viser hvordan elevforskning kan gå inn i et etablert forskningsfelt med stort tilfang av tidligere forskning og primærkilder, og likevel klare å gjøre oppgaven til sin egen ved å nyttiggjøre seg av den eksisterende fagkunnskapen på feltet.

Juryen har enstemmig konkludert med at arbeidet skal belønnes med andreprisen i årets konkurranse!

Tredjepris til Kirkenes videregående skole

Pia Kristine Larsen Wickstrøm og Emilie Madelen Biti-Jenssen. Foto: Thor Brødreskift
Pia Kristine Larsen Wickstrøm og Emilie Madelen Biti-Jenssen. Foto: Thor Brødreskift

Tredjeprisen gikk til Pia Kristine Larsen Wickstrøm og Emilie Madelen Biti-Jessen fra Kirkenes videregående skole for prosjektet "Åndeverdenen i den moderne verden". Her drøfter de hvordan den samiske noaidekunsten har opptrådt i moderne tid, og i hvilken grad den har bevart tradisjonene fra opprinnelig samisk sjamanisme og religion.

Fagjuryens uttalelse

Problemstillingen blir besvart på svært tydelige måter, og viser at spørsmålet er svært meningsfylt. Oppgaven gir et rikt innblikk i noaidekunsten slik den eksisterer i dag, og synliggjør kontinuitet og brudd med gammel samisk religiøs praksis. Elevene konkluderer med at tradisjonen i sin helhet ikke er bevart, men at elementer av den har overlevd og utviklet seg til hva man ser i dag.

Juryen har enstemmig konkludert med at arbeidet skal belønnes med tredjeprisen i årets konkurranse!

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen 2019

Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury. I 2019 har juryen bestått av:

Mette Andersson, professor i sosiologi ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, (juryleder)
Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i moderne historie ved institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Kari Ingebrigtsen, avdelingsleder for norsk og samfunnsfag ved Kongsbakken videregående skole, Tromsø
Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis II ved Institutt ved sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen