Alle prisvinnerne av Holbergprisen i skolen 2016 samlet. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Randaberg videregående skole

Rogaland
William Thomas Middelthon

Vinner av Holbergprisen i skolen

William Thomas Middelthon ved Randaberg videregående skole i Rogaland vant Holbergprisen i skolen 2016. Frederik ll videregående skole kom på andreplass og Stavanger katedralskole kom på tredjeplass.

Førstepris til Randaberg videregående skole

William Thomas Middelthon fra randaberg videregående skole. Foto: Marit Hommedal / Scanpix
William Thomas Middelthon fra randaberg videregående skole. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Årets vinner av Holbergprisen i skolen ble William Thomas Middelthon ved Randaberg videregående skole for prosjektet: «Venteromskultur». Forskningsprosjektet handler om å se nærmere på norsk venteromskultur som en sosial og kulturell situasjon. Venterommene William har gjort observasjoner og deltagende observasjoner på, ligger i Stavanger kommune –spredd over tre ulike bydeler der, og ett i sentrum.

Fagjuryens uttalelse 

Førsteprisen går til et imponerende prosjekt som på mange måter utmerker seg i årets konkurranse. Eleven fokuserer på hvordan vi forholder oss til andre i en hverdagslig praksis, ved å observere hvordan mennesker oppfører seg på venterom, i tillegg til å gjennomføre en spørreundersøkelse blant de ventende! (...) Juryen vil spesielt berømme elevens evne til å observere detaljene i hva som skjer, analysere disse observasjonene, samt sette dette inn i en større teoretisk sammenheng.

Andrepris til Frederik II videregående skole

Fridtjof Sandberg fra Frederik II videregående skole. Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Fridtjof Sandberg (i midten) fra Frederik II videregående skole. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Fridtjof Sandberg ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad ved eleven fikk andreprisen for prosjektet «Hvordan forstår ungdom begrepet hverdagsintegrering, og hvilke tanker har de om eget bidrag til hverdagsintegrering?»

Tredjepris til Stavanger katedralskole

Luna Tønnessen og Marit Myklebust fra Stavanger katedralskole. Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Marit Myklebust (t.v.) og Luna Tønnessen (t.h.) fra Stavanger katedralskole. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Tredjeprisen gikk til Luna Tønnessen og Marit Myklebust ved Stavanger katedralskole for prosjektet: «Når litt surdeig gjennomsyrer hele deigen. En studie av fellesskapet i Jehovas vitner»

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.