Alle vinnerne av Holbergprisen i skolen 2007 samlet. Foto: Kari Anne Østrem

Stavanger katedralskole

Rogaland
Erlend Stene, Elise Waldenstrøm, Birgitte Kongsgård og Andreas Thorsdalen Tveit

Vinner av Holbergprisen i skolen

Erlend Stene, Elise Waldenstrøm, Birgitte Kongsgård og Andreas Thorsdalen Tveit ved Stavanger Katedralskole vant Holbergprisen i skolen 2007. Glemmen videregående skole kom på andreplass og Langhaugen videregående skole kom på tredjeplass.

Førstepris til Stavanger katedralskole 

Førsteprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2007. Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Førsteprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2007. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Erlend Stene, Elise Waldenstrøm, Birgitte Kongsgård og Andreas Thorsdalen Tveit fra klasse VK2 Stavanger Katedralskole er vinnerne av Holbergprisen i skolen i 2007 med prosjektet "Lykkejegerne: Vi er rike - men lykkelige? Hva er lykke?".

Med disse spørsmålene innleder elevene sin forskningsrapport. Elevene bor i Stavanger, Norges rikeste by og i ett av verdens rikeste land. Men er de verdens lykkeligste ungdommer av den grunn?

Elevene har utforsket hvordan ulike sosiale, kulturelle og økonomiske bakgrunner påvirker unges tilnærming til lykke, og sammenlignet resultatene fra Stavanger med ungdom fra andre land. Elevene tok kontakt med palestinske ungdommer fra en libanesisk flyktningleir og gjennomførte en spørreskjemakartlegging. Til tross for åpenbare forskjeller med hensyn til livsbetingelser og økonomiske forhold, viser studien små forskjeller i forhold til en generell lykkefølelse. Det fremkommer imidlertid en del interessante forskjeller i hva lykke innebærer. For eksempel er familien langt viktigere for lykkefølelsen blant palestinske ungdommer enn det som er tilfellet blant norske ungdommer.

Fagjuryens uttalelse

Elevene har levert et forskningsarbeid det står respekt av! Lykke er i utgangspunktet et lite håndterbart begrep, som det ikke uten videre er lett å forske på. Samtidig er det et fenomen som også i forskningskretser er blitt viet mye oppmerksomhet de siste årene. 1.pris-vinnerne plasserer seg således i et forskningsfelt som er i utvikling. De har på en overbevisende måte maktet å foreta en begrepsmessig analyse, og gjennomfører en komparativ studie som det er en fryd å lese.

Annenpris til Glemmen videregående skole

Annenprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2007. Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Annenprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2007. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Annenprisen for Holbergprisen i skolen 2007 går til forskningsprosjektet "Ungdoms nedlastningsvaner og holdninger til ulovlig nedlastning" av Lars Emil Johannessen, Martin Nielsen, Eirik Lavik, Atli Thor Bjarnason og Kristoffer Andreassen fra Glemmen videregående skole.

Tredjepris til Langhaugen videregående skole

Tredjeprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2007. Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Tredjeprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2007. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Tredjeprisen i Holbergprisen i skolen for 2007 går til forskningsprosjektet "Blod er tjukkere enn vann. En sosiologirapport om fotballens supporterkultur med hovedfokus på Bergen og Brann" av Sondre A. Aukland, Gisle Jakobsen, Kim Eirik Larsen, Børge Mastberg og Daniel Nygård fra Langhaugen videregående skole.

 

Prisene ble delt ut av Forsknings- og høyere utdanningsminister, Tora Aasland, og vinner av Holbergs internasjonale minnepris, Ronald Dworkin, på Bergen katedralskole onsdag den 28. november. I tillegg til pengepremier på henholdsvis 15 000, 10 000 og 5 000 kr, deltok elever og lærere samme dag på den høytidelige utdelingen av Holbergs internasjonale minnepris og regjeringens middag i Håkonshallen.

 

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.