Prisvinnerne av Holbergprisen i skolen 2012 samlet. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Vennesla videregående skole

Vest-Agder
Vennesla videregående skole

Vinner av Holbergprisen i skolen

Malene Bue ved Vennesla videregående skole i Vest-Agder vant Holbergprisen i skolen 2012. Langhaugen videregående skole kom på andreplass og Oslo Handelsgymnasium kom på tredjeplass.

Førstepris til Vennesla videregående skole

Kunnskapsminster Kristin Halvorsen, førsteprisvinner av Holbergprisen i skolen 2012 Malene Bue, Holbergprisvinner 2012 Manuel Castells. Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Kunnskapsminster Kristin Halvorsen, førsteprisvinner av Holbergprisen i skolen 2012 Malene Bue, Holbergprisvinner 2012 Manuel Castells. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Hvordan ble familien min påvirket av industrialiseringen av skipsfarten på slutten av 1800-tallet? Dette var utgangspunktet for Malenes Bues vinneroppgave "Min familie under den industrielle revolusjon" I oppgaven undersøker kaster hun lys over sentrale trekk ved industrialiseringen av skipsfarten gjennom historien om sine egne tippoldeforeldres liv. Primærkildene er også forskningsmessig sett jomfruelige: en samling brev som styrmannen Peder Bendix Olsen sendte til sin kone Henriette.

Fagjuryens uttalelse

Dette er et solid og imponerende prosjekt som skiller seg ut. Motivasjonen for arbeidet er enkelt og elegant presentert.(…) Selve forskningsarbeidet har bestått i nærlesning, tolkning og kontekstualisering av tekstmaterialet. Nærlesningene som gjøres av brevene er sensitive for detaljer og stemninger – samtidig som de redegjør for de store og viktige trekkene i historien de utfolder med analytisk skarphet og i et godt språk (...) Forskningsetiske refleksjoner, et solid noteapparat og en imponerende litteraturliste bidrar også til å forsterke inntrykket av høy grad av fortrolighet med det akademiske håndverket. Alt i alt er dette et glimrende forskningsprosjekt som tilfører ny viten og nye perspektiver til sitt emne.

Annenpris til Langhaugen videregående skole

Hilde Råen, Asgeir Barlaup og Sunniva Strømskog. Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Hilde Råen, Asgeir Barlaup og Sunniva Strømskog. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Annenprisen på 10 000,- går til Asgeir Barlaup, Sunniva Strømskog og Hilde Råen fra Langhaugen videregående skole. De får prisen for prosjekt Digitaliseringen av skolen - En forskningsrapport om elevers holdninger til og erfaringer med digitaliseringen av skolen – med utgangspunkt i Nordahl Grieg videregående skole.

Tredjepris til Oslo Handelsgymnasium

 

Magnus Sollie Gjerdalen, Vilde Bauer Andreassen, Frances Taylor, Magnus Hagem. Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Fra venstre: Magnus Sollie Gjerdalen, Vilde Bauer Andreassen, Frances Taylor, Magnus Hagem. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Tredjeprisen på 5000,- går til Vilde Bauer Andreassen, Frances Taylor, Magnus Hagem og Magnus Sollie Gjerdalen fra Oslo Handelsgymnasium. De får prisen for forskningsprosjektet "Søskenforhold og Downs Syndrom". Temaet for denne oppgaven er søskenroller i en familie hvor et av barna har Downs Syndrom. Formålet med prosjektet var å belyse et tema som elevene fra før av hadde hørt lite om, men som de fant svært interessant.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.