Kommende arrangement

12. mai 2021

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby kunngjør vinnerne av forskningskonkurransen Holbergprisen i skolen 2021 og vinenren av årets lærerpris.

7. juni 2021

Fagsymposium til ære for holbergprisvinner Griselda Pollock.

7. juni 2021

Forelesning ved Griselda Pollock, vinner av Holbergprisen 2020. Pollock er professor i kunsthistorie og direktør ved Centre for Cultural Analysis, Theory and History ved University of Leeds.

8. juni 2021

Nils Klim-seminaret holdes til ære for Nils Klim-prisvinner Daria Gritsenko.

8. juni 2021

Forelesning ved Martha C. Nussbaum, vinner av Holbergprisen 2021 og Ernst Freund Distinguished Service Professor of Law and Ethics ved University of Chicago.

8. juni 2021

Tre prominente forskere er invitert til å holde foredrag under symposiet til ære for holbergprisvinner Martha C. Nussbaum. Etter foredragene blir det en paneldiskusjon og avsluttende kommentarer.

8. juni 2021

Prisutdelingseremoni og festmiddag for vinnerne av Holbergprisen i skolen og lærerprisen 2021.

9. juni 2021

Prisutdelingsseremoni og festmiddag til ære for Holbergprisvinnerne og Nils Klim-prisvinnerne for 2020 og 2021.

Tidligere arrangement

5. juni 2019

Vinnerne av Holbergprisen i skolen og skoleprisen blir annonsert og får utdelt sine priser.

4. juni 2019

Holbergprisvinner Paul Gilroy og Nils Klim-prisvinner Finnur Dellsén i samtale på Litteraturhuset i Bergen

4. juni 2019

Årets prisvinner Paul Gilroy, professor i amerikansk og engelsk litteratur ved King’s College London, holder sin Holbergforelesning.

4. juni 2019

Fire internasjonale forskere er invitert til årets fagsymposium, som arrangeres til ære Holbergprisvinner Paul Gilroy.

3. juni 2019

Fem doktorgradkandidater fra nordiske universiteter er invitert til Bergen under Holberguken for å delta i en mesterklasse ledet av Holbergprisvinner Paul Gilroy.

3. juni 2019

Nils Klim-prisvinner Finnur Dellsén møter fagfeller for å drøfte eksperters rolle i det offentlige ordskiftet og hvordan allmennhetens tillit til ekspertene er i endring.

14. mars 2019

Torsdag den 14. mars kl. 09:00 kunngjer vi kven som mottek Holbergprisen og Nils Klim-prisen i 2019. Vel møtt til markering i foajeen for Media City Bergen.

7. februar 2019

Hvordan forske på og fordype seg i visuelle ytringer i fag som norsk, historie og samfunnsfag? Elevene lever i en visuell verden – kan vi bruke det visuelle mer aktivt i skolen?

1. desember 2018

Den 1. desember møtes Achille Mbembe, Kathleen Cleaver og George Galloway i Universitetsaulaen i Bergen for å diskutere arven fra 1968 og hvordan politikk påvirkes av affekter.

7. november 2018

I november hvert år arrangeres et todagers fagseminar for lærere som deltar i Holbergprisen i skolen, som markerer oppstarten for prosjektet inneværende skoleår.

27. september 2018

Ditchar ungdomane norsk til fordel for engelsk? Korleis kan ein forska på språkkulturen til unge? Vinnarane av Holbergprisen i skulen 2018 møter fagmiljøet frå nordisk ved UiB til samtale om forskingsprosess, språkkultur og framtida til det norske språket.

7. juni 2018

Fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Anine Kierulf og professor Cathrine Holst, Universitetet i Oslo, inviterer holbergprisvinner Cass R. Sunstein til en samtale om bruk av ekspertise i politikkutforming.

5. juni 2018

Hvis mennesker har frie valg, vil de få bedre liv? Under hvilke forutsetninger? Og basert på hvilke kriterier?

5. juni 2018

Kan demokratier komme frem til sannhet – og i så fall: gjennom hvilke mekanismer.

4. juni 2018

Holbergprisen har invitert seks nordiske doktorgradsstipendiatar til Bergen den 4. juni, for å delta i meisterklasse med holbergprisvinnar Cass Sunstein.