Nils Klim-seminaret 2016: “Forstå utslippshandel gjennom diskursanalyse”

Photo: Marcus Marcetic

Nils Klim-prisvinner Sanja Bogojević vil presentere egen forskning på et åpent seminar “Hvordan forstå utslippshandel gjennom diskursanalyse”

Seminaret vil drøfte hvordan handel med utslippskvoter kan forstås bedre gjennom diskursanalyse. Mer presist vil det, gjennom å undersøke antagelsene som ligger til grunn for utslippshandel, vise hvordan ulike forståelser kommer frem, angående hvordan handelskvoter fungerer, eller antas å fungere, og angående hvilken rolle staten og markedet spiller. Dette er viktig, siden det viser at vi ikke kan generalisere rundt karbonmarkeder og miljørett. 

Presentasjonen vil bli etterfulgt av en åpen diskusjon. 

Dato

til
Sted
Seminarrom 2, Dragefjellet, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Praktisk informasjon
Arrangementet er åpent for alle interesserte og har fri adgang. Arrangementet holdes på engelsk.