Å delta i Holbergprisen i skolen som lærer

Lærerprisvinnere Sverre Bjørnstad og Marit Frydenlund. Foto: Thor Brødreskift

Hvordan er det å være lærer i Holbergprisen i skolen-prosjektet? Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad fra Bindern videregående skole forteller om hva som gjør lærerseminaret i Holberg i skolen til en unik arena for erfaringsutveksling og inspirasjon.

Erfaringsutveksling med lærere fra hele landet

I fjor deltok Frydenlund og Bjørnstad som representanter for Blindern videregående skole på Holbergprisen i skolens årlige lærerseminar. Seminaret er et tilbud til alle deltagerskoler. Her møtes lærere fra Finnmark til Agder for å foreberede seg til oppstart av forskningsprosjektene. Det er sjelden man har mulighet til å sitte i grupper og drøfte undervisningsopplegg på tvers av fagretning og geografi, mener Frydenlund. Hun er imponert over hva lærere får til på sine skoler, og lot seg inspirere ekstra av hvordan andre bruker lokalmiljø i undervisning.

Bjørnstad forteller at arbeidet i mindre grupper gjør at man blir kjent med de andre deltakerne. Han trekker frem at det finnes få arenaer der lærere fra hans fagfelt møtes og har tid til å dele erfaringer, og sånn sett var lærerseminaret en gyllen mulighet til å diskutere og få innspill fra lærere i samme fagmiljø.

Lærerseminaret i Holbergprisen i skolen er en gyllen mulighet til å diskutere og få innspill fra lærere i samme fagmiljø.

Faglig påfyll fra relevante forskere

Tema for lærerseminaret i 2018 var Forskningens former: etikk, retorikk og metode i human- og samfunnsvitenskapene.

Programmet strakk seg over to dager med innlegg fra forskere, lærere og andre fagfolk.  Innleggene under seminaret var både relevante og inspirerende. Man får mye man kan ta med seg tilbake i klasserommet, mener de begge. Det blir presentert både interessante vinklinger og konkrete tips til måter elevene kan forske på.

Godt forberedt til å sette i gang prosjektet i egen klasse

På seminaret får lærerne tid til å samle tanker og ideer til faktiske planer. I tillegg får man konkrete hjelpemidler man kan ta med seg inn i undervisningen. En av fjorårets foredragsholdere hadde en liste over alle delene man må ha med i en forskningsprosess med eksempler og forklaring, som Frydenlund senere brukte aktivt med sine elever under Holbergprisen i skolen-prosjektet.

Både Bjørnstad og Frydenlund forteller også at kursdeltakerne fikk i oppgave å formulere sin egen problemstilling, og at å bli satt i elevenes posisjon på denne måten er svært lærerikt når man skal gjennomføre forsknigsprosessen med sin egen klasse. I tillegg opplevdes det svært givende å diskutere tidligere elevoppgaver i mindre grupper, for å få bevissthet rundt hvordan en god oppgave kan struktureres. Begge sier de følte seg godt forberedt på utfordringer de kunne møte i løpet av prosjektet.

Dybdelæring og tverrfaglighet i fokus

Holbergprisen i skolen glir rett inn i de nye læreplanmålene, mener Bjørnstad.

I løpet av prosjektet, som varer i flere måneder, utvikler elevene seg både faglig og sosialt. Elevene lærte mye om seg selv og hva det krever å holde motivasjon oppe gjennom et langt tidsintervall. I tillegg innebærer arbeidet dybdelæring og kritisk tenkning. Frydenlund trekker frem at Holbergprisen i skolen slipper elevene fri, de får eie sin egen kunnskap. Dette lærer de svært mye av. Hun tror lærdommen fra Holbergprosjektet er noe som kommer til å bli værende i elevenes bevissthet lenge, i motsetning til mye annet man lærer på skolen, som kun kommer i små drypp.

Lærerikt for både elever og lærere

Læreren går fra å være en underviser til å bli en veileder.

I tillegg til at elevene lærer mye gjennom å delta i Holbergprisen i skolen, er også læringskurven for lærerne bratt. Læreren går fra å være en underviser til å bli en veileder. Dette er en annen måte å jobbe på som lærer, som gir elevene frihet, og som også gjør at man utvikler seg. Man får mye igjen for innsatsen man legger ned, mener Frydenlund. I tillegg poengterer Bjørnstad at mange programfag har krav om at elevene skal gjennomføre store prosjektoppgaver allerede, så hvorfor ikke gjøre prosjektet til en del av Holbergprisen i skolen?

Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad kommer til lærerseminaret 2019 for å dele av sine erfaringer. De kommer til å snakke om både suksessfaktorer, og hva de i retrospekt ville gjort annerledes under arbeidet med Holbergprisen i skolen. De håper deltakerne på årets seminar vil få nytte av deres erfaringer, slik de dro nytte av erfaringer som ble delt med dem under fjorårets seminar. 

Her kan du lese Frydenlund og Bjørnstads lærerrapport "Dybdelæring i praksis".