Forskningspris for kodeveksling i tospråklige miljøer

10.06.2015

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kunngjorde i dag vinneren av Holbergprisen i skolen, som har forsket på kodeveksling i flerspråklige miljøer.

Årets vinner av Holbergprisen i skolen ble Iben Aarbakke ved Rosenvilde videregående skole i Bærum for prosjektet: «Kodeveksling i en tospråklig norsk-italiensk familie».  - Jeg trodde aldri at jeg kom til å stå her i dag. Dette er virkelig en stor ære og jeg har lært utrolig mye i prosessen, sa den overraskede vinneren.

Kodeveksling innebærer at man skifter språk eller ”kode” i en samtale eller en setning, noe som er vanlig i tospråklige miljøer. Vinneren er selv fra en norsk-italiensk familie. ”Alt i alt er dette et glimrende forskningsprosjekt, som viser personlig engasjement, teoretisk spenst, samt metodisk etterrettelighet og kreativitet”, står det i fagjuryens uttalelse.

Andrepris og tredjepris til Bergen og Oslo

Holbergprisen i skolen er en årlig forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen, og over 500 elever deltar hvert år. Forskningstemaene pleier å reflektere både politiske spørsmål og unges nære virkelighet. Olsvikåsen videregående skole fra Bergen ved elevene Åse K. Lædre, Vilde A. Østevold, Elene S. Løtveit og Mariell Johannesen fikk andreprisen for prosjektet ”Læreryrket – en profesjon i faresonen. Om frafall blant nyutdannede lærere.” Tredjeprisen gikk til Marie Nygaard Sørlien ved Elvebakken videregående skole i Oslo for prosjektet: "Unge og medvirkning: vil kommunereformen påvirke unges deltakelse i og tilgang til lokaldemokratiet?

Imponert kunnskapsminister

- Det er gledelig å se hvordan skolene virkelig engasjerer seg i denne konkurransen. Det viser at Holbergprisen i skolen, siden starten i 2004, har klart å etablere seg som en betydningsfull nasjonal forskningskonkurranse for norske skoleelever og til fremme av de fag som Ludvig Holberg selv var så opptatt av under opplysningstiden på 1700-tallet, sa kunnskapsministeren under prisutdelingen i dag på Bergen Katedralskole.

Stipend for undervisningsopplegg til Vestby

Hvert år deler Holbergprisen i skolen også ut et eget lærerstipend for det beste innsendte pedagogiske undervisningsopplegget. Årets lærerstipent gikk til Marita Kristiansen fra Vestby videregående skole for lærerrapporten «Vestbymålet», om hvordan klassen hennes arbeidet med Holbergprisen i skolen-prosjektene.

«I rapporten skriver hun om hvordan hun har arbeidet med å få elever som vanligvis setter realfagene høyest på prioriteringslisten, til å forstå hvordan forskning kan gjøres innenfor det humanistiske fagfeltet», skriver fagjuryen i sin uttalelse.