Ivrige elever i gang med forskningsprosjekter

04.02.2015

I desember og januar har Holbergprisen reist rundt i landet på besøk til deltakerne i årets skolekonkurranse. Vi har møtt engasjerte elever som er i full sving med å utarbeide forskningsprosjekter om alt fra antibiotikaresistens til fotballsupporterkulturer og retorikk i skolen.

Problemstillinger i oppstartsfasen

Etter oppstarten for årets skoleprosjekter, med lærerseminar 5. og 6. november, har lærerne tatt med seg erfaringer og faglig påfyll tilbake til klasserommet. Første ledd i prosessen har vært diskusjoner i klassene, og å finne frem til interessante temaer som opptar elevene og som passer innenfor de ulike fagenes rammer. Deretter har utfordringen vært hvordan en kommer fra et stort og vidt tema til en klar og tydelig problemstilling. Hva er kjernen i det en ønsker å finne ut av? Hvilken forskningsmetode passer best til problemstillingen? Dette er store og viktige spørsmål, som elevene bruker en del tid på i starten.

Holbergprisen på skoleturné

I desember måned og over nyttår har Holbergprisen reist rundt i landet på besøk til de ulike deltagerskolene. Det har vært veldig fine og interessante møter med elever og lærere på hver enkelt skole. I løpet av prosessen lærer elevene mye nytt om hva forskning er, hvordan en jobber målrettet og strukturert fra tema til problemstilling, hvordan en drøfter og finner frem til relevante argumenterer, og til slutt bearbeidelse og analyse av datamateriale. For mange av elevene er dette en svært nyttig måte å bli kjent med forskningsmetoder og analytisk, kritisk tenkning på – noe som igjen ruster dem for videre studier etter endt skolegang.

Veiledning fra forsker

Senere i løpet av våren vil de enkelte deltakerskolene få besøk og veiledning fra en forsker tilknyttet et universitet eller en høyskole i skolens nærområde. Forskerene velges ut på grunnlag av hvordan fagbakgrunnen deres passer med perspektivene og temaene elevene har valgt. Han eller hun vil gi elevene en innføring i ulike forskningsmetoder og hvilke prinsipper vitenskaplig arbeid hviler på. Forskeren vil også kunne hjelpe elevene med å komme frem til en klar og tydelig problemstilling, og finne ut hvilken forskningsmetode passer til å finne ut av problemstillingen.

Stor bredde i temavalg

Bredden i temavalgene til elevene er fascinerende, med forskningsprosjekter som "Amerikansk politikk: det norske folks holdninger til USA", "Den norske matindustrien og antibiotikaresistens", "Innholdsmarkedsføring i sosiale medier - spesielt markedsføring i blogger", "Google: hvordan Google samler og oppbevarer informasjon om hver enkelt bruker", "Brudd på menneskerettigheter", "Psykiske lidelser og tilbakeføring i arbeidslivet", "Spillavhengighet", "Flink pike-debatten", "Gaming", "Kvinneidealene i motemagasiner", "Fotballsupporterkulturen" og "Holdninger til væpnet politi", "Norske lover - hvorfor er det ulovlig med mopedtrimming?", "Fordeler og ulemper ved legalisering av Cannabis", "Hva gjør folk lykkelig?", "Retorikk i skolen", "Egenskaper og holdninger til unge voksne som skal inn i forsvaret", "Streaming - hvordan brukes dette?", "Depresjon blant ungdom" og "Mediedekning av Ukraina-konflikten". Vi gleder oss stort til å følge med på fortsettelsen!

- Innleveringsfrist for elevprosjektene er 22. april.