Lærerseminaret 2017

Hans Jacob Ohldieck under lærerseminaret 2017. Foto: Thor Brødreskift

Velkommen til fagseminar for lærere 8.-9. november i Bergen. Årets tema er "Etikk, makt og metode."

Å forske er å søke ny viten om naturen og mennesket gjennom grundig og systematisk gransking, og det som kjennetegner human- og samfunnsvitenskapene, er at forskningen hovedsakelig dreier seg om å bearbeide menneskelig erfaring. Et slikt perspektiv ligger også til grunn for årets fagseminar, som under tittelen «Etikk, makt og metode» blant annet vil tematisere hvordan utdanning, kjønn, psykisk helse og politiske valg er forbundet med ulike former for makt.

Videre vil vi diskutere spørsmål knyttet til etikk, metode og formidling, og foredragsholderne vil bringe oss steg for steg gjennom forskningsprosessen. Det er bred enighet om at god kunnskapsutvikling er avhengig av åpenhet rundt fremgangsmåte, et bevisst forhold til forskningsetiske retningslinjer i behandling av datamaterialet, forståelse for begrepene man velger å bruke og dessuten redelig formidling av resultatene. Likevel spør vi: På hvilke måter er etikk, metode og forskningsformidling også forbundet med spørsmål om makt?

Gjennom fire foredrag vil vi få inspirerende innblikk i aktuell forskning fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, og rikelig med tid til diskusjon. Årets foredragsholdere er May Britt Postholm (Institutt for lærerutdanning, NTNU), Jacob Aars (Institutt for adminstrasjons- og organisasjonsvitenskap, UiB), Camilla Løvvik (Institutt for samfunnspsykologi, UiB) og Kari Jegerstedt (Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB).

Vi ønsker hjertelig velkommen til et spennende seminar!

 

Onsdag 8. november

Sted: SV-fakultetet, L. Mauritz hus, Fosswinckelsgate 6, øverste etasje.

15.00 – 15.10: Velkomst og introduksjon ved seniorkonsulent Hilde Omdalsmoen Fidje og fagkonsulent Hans Jacob Ohldieck.

15.10 – 16.00: Deltakerne presenterer seg selv, hvilke fag de underviser i, hvordan de har tenkt å legge opp forskningsprosjektene og reflekterer rundt potensielle utfordringer. Ohldieck leder samtalen.

16.00 – 16.45: Omdalsmoen Fidje presenterer Holbergprisen i skolen.

16:30 – 16.45: Pause

17.00 – 19.00: May Britt Postholm (Inst. for lærerutdanning, NTNU): «Lærere og elever med forskerblikk»

19.00: Informasjon om det videre programmet og avslutning ved Ohldieck.

19.30: Middag på Holbergstuen.

 

Holbergstuen ligger ca. 10 minutters gange fra SV-fakultetet. Torgalmenningen 6, Tlf. 55 55 20 55

 

Torsdag 9. november:

Sted: SV-fakultetet, L. Mauritz hus, Fosswinckelsgate 6, øverste etasje

08:30 – 09:00: Kaffe

09.00 – 09.15: Faglig leder i Holbergprisen, Ellen Mortensen, ønsker velkommen

09.15 – 10.45: Camilla Løvvik (Inst. for samfunnspsykologi, UiB): «Psykisk helse - individ og samfunn»

10.45 – 11.00: Pause

11.00 – 12.30: Jacob Aars (Inst. for adm.org., UiB): «Om vett og forstand i bruk av spørreundersøkelser og meningsmålinger»

12.30 – 13.15: Lunsj i administrasjonskantinen Christies gate 18. Vi spaserer i flokk.

13.15 – 14:45: Kari Jegerstedt (Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB): «Kjønn og makt som språklige praksiser. Lesninger av kulturen som tekst»

14.45 – 15.30: Diskusjon, evaluering og avslutning

Innlederne:

Camilla Løvvik (PhD, psykolog) er førsteamanuensis ved Det psykologiske fakultet, Institutt for samfunnspsykologi, UiB. Løvvik har i sin forskning hatt et særlig fokus på arbeidsinkludering av mennesker med psykiske plager og lidelser, og skrevet doktorgrad om hvilken rolle ens egen tro på å klare å komme i jobb igjen kan spille for senere arbeidsdeltagelse for mennesker med angst og depresjon. Hun har i sitt arbeid ved Det psykologiske fakultet ansvar for undervisning i samfunnspsykologi, et felt av psykologien som fokuserer på interaksjonen mellom samfunn og individ.

Jacob Aars er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Hans forskningsinteresser er politisk rekruttering, demokrati/deltakelse og offentlig reformpolitikk. Aars har lang erfaring som foreleser og formidler. Blant annet har han i mange år undervist metode på bachelor- og masternivå. Kari Jegerstedt er dr. art i allmenn litteraturvitenskap og førsteamanuensis i humanistisk kjønnsforskning. Hun jobber særlig med hvordan feministisk motstand og endringspotensial kan komme til uttrykk i litterære tekster, med spesiell vekt på engelsk-språklig litteratur, blant annet fra Afrika. Hun har også jobbet med interseksjonelle analyser, det vil si forholdet mellom kjønn, rase, klasse, alder, seksualitet mm. i et maktkritisk perspektiv.

Hans Jacob Ohldieck er fagansvarlig for fagseminaret til Holbergprisen i skolen. Han har mastergrad i allmenn litteraturvitenskap og PhD i Spansk- og latinamerikastudier fra UiB, med en avhandling om cubansk litteratur. De siste årene har han jobbet som førsteamanuensis i spansk og allmenn litteraturvitenskap ved UiB, og fra 1. januar 2018 er han ansatt som førsteamanuensis i spansk ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Hilde Omdalsmoen Fidje er prosjektansvarlig for Holbergprisen i skolen. Hun er utdannet historiker fra Universitetet i Bergen og lektor fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet ved Hartvig Nissen vgs. og Vest-Lofoten vgs. med samfunnsvitenskapelig og humanistiske fag.