Årets deltagere i Holberprisen i skolen 2014

16.12.2013

Listen over årets deltagerskoler i Holbergprisen i skolen er klar. Både gamle og nye skoler deltar i 2014

I første omgang vil det bli holdt et lærerseminar for lærerne som deltar 6. og 7. november ved Universitetet i Bergen. Tema for seminaret er "Mangfold av metoder innen samfunnsvitenskapene og humaniora". Like over nyttår vil Holbergprisens sekretariat besøke alle skolene, og vi ser virkelig fram til å møte alle elevene og høre om deres forskningsprosjekter. Hver skole vil også få knyttet til seg en forskerkontakt som vil besøke og veilede elevene. Følgende 12 skoler deltar dette skoleåret;