Søk Holbergprisen i skolen innen 1. oktober

La elevene forske som en del av undervisningen i human- og samfunnsfagene. Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i videregående skole.