Holbergprisen 2010 og Nils Klim-prisen 2010 er delt ut.

Nils Klim-prisvinner Johan Östling sammen med Natalie Zemon Davis, mottaker av Holbergs internasjonale minnepris 2010. Foto: Marit Hommedal, Scanpix/Holbergprisen

- Jeg liker å se for meg historikere fra mange land som finner egne måter å skape fred på i det andre årtiet av det 21. århundret. Ikke for å trekke grenser mot hverandre eller fordekke sine standpunkter, men for å arbeide åpent for å etablere felles kunnskap. Noen har allerede begynt: i løpet av det siste tiåret har en ny generasjon tyrkiske og armenske historikere bosatt i Tyrkia, Nord-Amerika og andre steder, samarbeidet for å gjennomgå og utfylle bevisene på det alle i gruppen betrakter som statsstøttet etnisk rensing av armenere i 1915, og som mange i gruppen betegner som “folkemord” i henhold til FNs definisjon, sa Natalie Zemon Davis da hun ble tildelt Holbergs internasjonale minnepris 2010.

Davis trakk fram flere måter historie som fag kan vise oss nye måter å tolke historiske fakta på i sin tale under prisutdelingsseremonien i Håkonshallen Bergen 9. juni 2010.

Det er sjuende gang Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi ble delt ut. Prisen er på 4,5 millioner norske kroner. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland overrakte prisen.

Innflytelsesrik historiker

Natalie Zemon Davis er en av dagens mest kreative historikere. Hennes forskning løfter ofte frem konkrete hendelser og "hverdagsmenneskenes" enkeltskjebner fra historien.

Davis er professor i Historie og professor i Middelalderstudier ved Universitetet i Toronto og professor emeritus i historie ved Princeton Universitetet. Fra Holbergprisens fagkomités begrunnelse heter det blant annet at:

”Davis’ idérike tilnærming til historie, sammen med intensivt arbeid i arkiver, vekker fortiden til live, og hennes grunnleggende metode er å tilstrebe dialog mellom fortid og nåtid. Det enestående i hennes arbeid ligger i hvordan hun, gjennom utforskning av kulturell, geografisk og religiøs utveksling, knytter det tidlig-moderne Europa sammen med nyere områder i komparativ historie.”

Johan Östling ble tildelt Nils Klim-prisen 2010

Nils Klim-prisen for nordiske forskere under 35 år ble tildelt for sjuende gang og går til fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi deles ut. Prisen er på 250.000 norske kroner. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland overrakte prisen.

Johan Östling er i dag forsker ved universitetet i Lund. Fra Nils Klim-prisens fagkomités begrunnelse heter det blant annet at:

Utdrag fra Nils Klimprisens fagkomités begrunnelse:

“Som forsker har Östling interessert seg for svensk, tysk og europeisk moderne historie. I sin doktorgradsavhandling, Nazismens sensmoral. Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning, som han forsvarte i Lund i 2008, presenterer han en solid fundert, innovativ analyse av hvordan Nazi-regimet og grusomhetene som ble begått i Tysklands navn, påvirket Sverige i de tidligere etterkrigsårene. Den ”nazistiske erfaringen” utløste et intellektuelt jordskjelv i Sverige og førte til en gjennomgripende intellektuell nyorientering mot den anglosaksiske verden og bort fra tysk kultur.”