Holbergprisen søker studentmedarbeider

Er du glad i å skrive? Er du flink til å lage lister i Excel, men synes samtidig det er spennende å jobbe praktisk med arrangementer? Da trenger vi deg! Søknadsfrist 1 september.

Foruten arbeidet med selve Holbergprisen, som deles ut for fremragende forskning innen humaniora, juss, samfunnsvitenskap og teologi internasjonalt, administrerer sekretariatet i Bergen også arbeidet med Nils Klim-prisen for yngre nordiske forskere, og den nasjonale forskningskonkurransen Holbergprisen i skolen for videregåendetrinnet. Holbergsekretariatet har kontor i Stein Rokkans hus, ved Universitetet i Bergen og består fra før av seks faste ansatte. 

Oppgavene til studentmedarbeideren innebærer blant annet å skape innhold til nettsidene og sosiale medier, jobbe med databaser og lister, samt å delta aktivt i den praktiske gjennomføringen av arrangementer. 

Du vil jobbe ca. 8 timer i uken, på dagtid. I perioder rundt arrangementsavvikling kan det være hektisk og noe mer arbeid, men samtidig kan arbeidstid tilpasses eksamensperioder og lignende. Du vil samarbeide tett med resten av sekretariatet, og det er viktig at du er fleksibel og kan jobbe selvstendig.

Vi er på jakt etter deg som: 

• Liker å utforme tekster, både til nettsider og andre digitale plattformer. 

• Leser og skriver godt engelsk og norsk. 

• Kommer med nye ideer og er interessert i profesjonelt arbeid med kommunikasjon og forskningsformidling. 

• Har erfaring med bruk av Excel til listearbeid og databaser. 

• Erfaring med arrangementsplanlegging og –avvikling. 

• Har en faglig nysgjerrighet til fagfeltene som Holbergprisen dekker.  

Vi kan tilby: 

• Stor grad av fleksibilitet. Jobben lar seg lett kombinere med studier. 

• Hyggelig arbeidsplass med trivelige kollegaer. 

• Erfaring fra en dynamisk og faglig interessant organisasjon. 

Tiltredelse snarest mulig. Forventet oppstart innen utgangen av september. Jobben er timelønnet etter ltr. 33.

Kontaktinformasjon 

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til Hjørdis Maria Longva på telefon 41664772 eller på epost: hjordis.longva@holbergprisen.no 

Søknadsfrist 

Interesserte bes om å sende søknadsbrev og CV innen 1. september via vårt nettbaserte søknadsskjema: 

Send søknad