Holbergs internasjonale minnepris 2013 og Nils Klim-prisen 2013 delt ut.

Bruno Latour og Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Foto: Marit Hommedal / Holbergprise

Bruno Latour, fransk sosiolog og antropolog, mottok Holbergprisen av Kunnskapsminister Kristin Halvorsen under en høytidelig seremoni i Håkonshallen onsdag 5. juni 2013. Under den samme seremonien mottok NHH-forsker Invild Almås Nils Klim-prisen.

Latour og klimadebatten

Holbergprisen, som er blitt kalt for ‘samfunnsvitenskapes Nobelpris’, tildeles Bruno Latour for hans fremragende bidrag innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. I juryens begrunnelse heter det blant annet at: ” Latour er kreativ, fantasifull, lekende, humoristisk og uforutsigbar, og er ikke redd for å revurdere sine tidligere posisjoner. Hans tenkning beveger seg stadig i nye, overraskende retninger, og hans vitenskapelige løpebane er i fortsatt utvikling."

Latour besøker Bergen for andre gang og meteorologen Vilhelm Bjerknes ble derfor nevnt som en av foregangsmennene innenfor vitenskapsstudier med sine studier av været. Latour la også vekt på vitenskapsstudienes rolle i å forstå de mange diskusjonene som i dag er knyttet til klimadebatten, og forholdet mellom mennesker og kloden vi lever på.

Nils Klim-prisen til bergensforsker

Bergensøkonomen Ingvild Almås er årets vinner av Nils Klim-prisen. Prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35år. Almås er i dag ansatt som førsteamanuensis ved Norges Handleshøyskole, og har i en ung alder opparbeidet seg en imponerende merittliste. Under dagens takketale i Håkonshallen fokuserte hun på økonomiske forskjeller i dagens samfunn.

- Der finnes enorme forskjeller mellom rike og fattige i verden og et ukjent antall millioner mennesker lever i fattigdom. Dette er et viktig problem for økonomer og andre samfunnsvitere, som det også er for politikere og allmenheten, sier Almås.