Utlysing: Frivilligkoordinator til Holberguken 2019

Vi søker en frivilligkoordinator til Holberguken 2019. Har du erfaring fra arrangementsarbeid? Er du strukturert, men synes samtidig det er spennende å jobbe praktisk med arrangementer? Da trenger vi deg! Søknadsfrist 1. april.

Som et ledd i forberedelsene til Holberguken ser vi nå etter en frivilligkoordinator til teamet vårt. Holbergsekretariatet er fra før av seks faste ansatte. Oppgavene til medarbeideren innebærer å være bindeleddet mellom sekretariatet og de frivillige, samt å koordinere alt arbeidet med de frivillige på en mest mulig effektiv måte slik at de støtter opp om en vellykket gjennomføring av Holberguken. Frivilligkoordinator vil ha ansvar for en gruppe på 8-10 frivillige.

Arbeidsperioden vil være fra 1. mai til 15. juni 2019. Den totale arbeidsmengden i perioden vil være på ca. 100 timer, med en gradvis økning i arbeidsoppgaver og intensitet frem mot selve Holberguken 3. til 5. juni 2019.  Frivilligkoordinator kan selv være med å sette arbeidstiden, med utgangspunkt i ca. 8 timer i uken, på dagtid. I perioder rundt arrangementsavvikling i slutten av mai – begynnelsen av juni-  må det påregnes noe kveldsjobbing. 

Stillingen er timelønnet etter lønnstrinn 33.

Du vil samarbeide tett med resten av sekretariatet, og det er viktig at du er fleksibel, effektiv og kan jobbe selvstendig.

Vi kan tilby:

  • Stor grad av fleksibilitet.
  • Hyggelig arbeidsplass med trivelige kolleger.
  • Erfaring fra en dynamisk og faglig interessant organisasjon.

Søknad og CV sendes leveres innen 1. april ved å fylle ut dette skjemaet:

Søknadsskjema - Frivilligkoordinator 2019

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til Solveig Stornes på epost: Solveig.stornes@holbergprisen.no.