Nyheter om Holbergprisen

07.12.2018

Fremstående samfunnsaktører innenfor og utenfor akademia diskuterte politikk, affekter og sosial mobilisering under årets holbergdebatt.

28.11.2018

Under Holberguken i juni 2018 møtte Anine Kierulf Holbergprisvinner Cass Sunstein til samtale om hans forskning, hans bakgrunn og om hvordan han har jobbet…

31.10.2018

Holbergkomitéen møttes nylig i Amsterdam for å utarbeide en kortliste med aktuelle kandidater til Holbergprisen 2019.

09.10.2018

Den kinesiske samfunnsviteren Cui Zhiyuan tiltrådte som ny medlem i Holbergkomitéen fra og med juni i år.

01.10.2018

Femti år etter det store opprøret møtes Achille Mbembe, Kathleen Cleaver og George Galloway i Bergen for å diskutere arven fra 1968 og hvordan politikk…

02.06.2018

Jusprofessor Cass Sunstein ble i dag overrakt Holbergprisen 2018 av Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon, ved en høytidelig seremoni i Universitetsaulaen i…

02.06.2018

Bør ytringsfrihetslover endres, og i så fall, hvordan? Hvordan bør USA regulere tilgang til skytevåpen? Og har USAs høyesterett blitt for politisert? Dette er…

23.05.2018

Hele 49 søknader ble mottatt for årets Masterclass. Fra disse ble det valgt ut 6 ph.d.-stipendiater fra nordiske universiteter. Stipendiatene vil diskutere…

09.04.2018

Holbergprisen ynskjer å invitere fem nordiske doktorgradsstipendiatar til Bergen den 4. juni, for å delta i mesterklasse med holbergprisvinnar Cass Sunstein.…

13.03.2018

Holbergprisen 2018 tildeles den amerikanske jusprofessoren Cass Sunstein for hans arbeid innen rettsvitenskap og beslektede fagfelt. Statsviteren Francesca R…