Nyheter om Holbergprisen

13.03.2018

Holbergprisen 2018 tildeles den amerikanske jusprofessoren Cass Sunstein for hans arbeid innen rettsvitenskap og beslektede fagfelt. Statsviteren Francesca R…

08.03.2018

Onsdag den 14. mars, kl. 09:00 kunngjer vi hvem som mottek Holbergprisen og Nils Klim-prisen i 2018.

13.02.2018

Den 9. februar møttes Holbergkomitéen i Amsterdam, og Nils Klim-prisvinner Claes de Vreese holdt foredrag på Det norske generalkonsulatet.

12.02.2018

Holbergprisens styre besluttet den 13. februar at pengeverdien av Holbergprisen økes fra kr. 4,5 millioner til kr. 6 millioner. Nils Klim-prisen økes fra kr.…

12.02.2018

Er du glad i å skrive? Er du flink til å lage lister i Excel, men synes samtidig det er spennende å jobbe praktisk med arrangementer? Da trenger vi deg!

21.12.2017

Universitetsaulaen i Bergen var tilnærmet fullsatt den 2. desember, da drøyt 300 personer så Julian Assange, John Pilger og Jonathan Heawood diskutere…

25.10.2017

Det er en særdeles aktuell og relevant holbergdebatt som finner sted i Universitetsaulaen i Bergen 2. desember, med tre prominente og til dels kontroversielle…

24.10.2017

Holbergkomitéen møttest i Wien for å diskutere årets nominasjonar den 19.-20. oktober og har no blitt samde om ei kortliste over aktuelle kandidatar til…

20.10.2017

«Historien om Adam og Eva handler om hva det innebærer når en myte blir virkeliggjort for millioner av mennesker,» sa holbergprisvinner Stephen Greenblatt, «…

04.10.2017

Kjærlighetsbrev og graffiti er noen av bruksområdene for stammeskriftspråk som er relativt lite kjent for mye av omverdenen, forklarte Michael Cook.