Nyheter om Holbergprisen

16.05.2018

Vi ønsker velkommen til Holberguken 2018. I tillegg til prisutdelinger byr vi på faglige arrangementer med årets prisvinnere Cass Sunstein og Francesca R.…

09.04.2018

Holbergprisen ynskjer å invitere fem nordiske doktorgradsstipendiatar til Bergen den 4. juni, for å delta i mesterklasse med holbergprisvinnar Cass Sunstein.…

04.04.2018

I forbindelse med utdelingen av Holbergprisen og Nils Klim-prisen i juni søker vi samfunnsengasjerte studenter som kan tenke seg å hjelpe til i forkant og…

13.03.2018

Holbergprisen 2018 tildeles den amerikanske jusprofessoren Cass Sunstein for hans arbeid innen rettsvitenskap og beslektede fagfelt. Statsviteren Francesca R…

08.03.2018

Onsdag den 14. mars, kl. 09:00 kunngjer vi hvem som mottek Holbergprisen og Nils Klim-prisen i 2018.

13.02.2018

Den 9. februar møttes Holbergkomitéen i Amsterdam, og Nils Klim-prisvinner Claes de Vreese holdt foredrag på Det norske generalkonsulatet.

12.02.2018

Holbergprisens styre besluttet den 13. februar at pengeverdien av Holbergprisen økes fra kr. 4,5 millioner til kr. 6 millioner. Nils Klim-prisen økes fra kr.…

12.02.2018

Er du glad i å skrive? Er du flink til å lage lister i Excel, men synes samtidig det er spennende å jobbe praktisk med arrangementer? Da trenger vi deg!

21.12.2017

Universitetsaulaen i Bergen var tilnærmet fullsatt den 2. desember, da drøyt 300 personer så Julian Assange, John Pilger og Jonathan Heawood diskutere…

25.10.2017

Det er en særdeles aktuell og relevant holbergdebatt som finner sted i Universitetsaulaen i Bergen 2. desember, med tre prominente og til dels kontroversielle…