Nyheter om Holbergprisen

23.05.2018

Hele 49 søknader ble mottatt for årets Masterclass. Fra disse ble det valgt ut 6 ph.d.-stipendiater fra nordiske universiteter. Stipendiatene vil diskutere…

16.05.2018

Vi ønsker velkommen til Holberguken 2018. I tillegg til prisutdelinger byr vi på faglige arrangementer med årets prisvinnere Cass Sunstein og Francesca R.…

09.04.2018

Holbergprisen ynskjer å invitere fem nordiske doktorgradsstipendiatar til Bergen den 4. juni, for å delta i mesterklasse med holbergprisvinnar Cass Sunstein.…

04.04.2018

I forbindelse med utdelingen av Holbergprisen og Nils Klim-prisen i juni søker vi samfunnsengasjerte studenter som kan tenke seg å hjelpe til i forkant og…

13.03.2018

Holbergprisen 2018 tildeles den amerikanske jusprofessoren Cass Sunstein for hans arbeid innen rettsvitenskap og beslektede fagfelt. Statsviteren Francesca R…

08.03.2018

Onsdag den 14. mars, kl. 09:00 kunngjer vi hvem som mottek Holbergprisen og Nils Klim-prisen i 2018.

13.02.2018

Den 9. februar møttes Holbergkomitéen i Amsterdam, og Nils Klim-prisvinner Claes de Vreese holdt foredrag på Det norske generalkonsulatet.

12.02.2018

Holbergprisens styre besluttet den 13. februar at pengeverdien av Holbergprisen økes fra kr. 4,5 millioner til kr. 6 millioner. Nils Klim-prisen økes fra kr.…

12.02.2018

Er du glad i å skrive? Er du flink til å lage lister i Excel, men synes samtidig det er spennende å jobbe praktisk med arrangementer? Da trenger vi deg!

21.12.2017

Universitetsaulaen i Bergen var tilnærmet fullsatt den 2. desember, da drøyt 300 personer så Julian Assange, John Pilger og Jonathan Heawood diskutere…