Nyheter om Holbergprisen

23.05.2018

Hele 49 søknader ble mottatt for årets Masterclass. Fra disse ble det valgt ut 6 ph.d.-stipendiater fra nordiske universiteter. Stipendiatene vil diskutere…

9.04.2018

Holbergprisen ynskjer å invitere fem nordiske doktorgradsstipendiatar til Bergen den 4. juni, for å delta i mesterklasse med holbergprisvinnar Cass Sunstein.…

13.03.2018

Holbergprisen 2018 tildeles den amerikanske jusprofessoren Cass Sunstein for hans arbeid innen rettsvitenskap og beslektede fagfelt. Statsviteren Francesca R…

8.03.2018

Onsdag den 14. mars, kl. 09:00 kunngjer vi hvem som mottek Holbergprisen og Nils Klim-prisen i 2018.

13.02.2018

Den 9. februar møttes Holbergkomitéen i Amsterdam, og Nils Klim-prisvinner Claes de Vreese holdt foredrag på Det norske generalkonsulatet.

12.02.2018

Holbergprisens styre besluttet den 13. februar at pengeverdien av Holbergprisen økes fra kr. 4,5 millioner til kr. 6 millioner. Nils Klim-prisen økes fra kr.…

21.12.2017

Universitetsaulaen i Bergen var tilnærmet fullsatt den 2. desember, da drøyt 300 personer så Julian Assange, John Pilger og Jonathan Heawood diskutere…

25.10.2017

Det er en særdeles aktuell og relevant holbergdebatt som finner sted i Universitetsaulaen i Bergen 2. desember, med tre prominente og til dels kontroversielle…

24.10.2017

Holbergkomitéen møttest i Wien for å diskutere årets nominasjonar den 19.-20. oktober og har no blitt samde om ei kortliste over aktuelle kandidatar til…

20.10.2017

«Historien om Adam og Eva handler om hva det innebærer når en myte blir virkeliggjort for millioner av mennesker,» sa holbergprisvinner Stephen Greenblatt, «…