Nyheter om Holbergprisen

08.03.2017

Tirsdag den 14. mars kl. 09:00 kunngjør vi hvem som mottar Holbergprisen og Nils Klim-prisen i 2017. Vel møtt til markering på Bibliotek for Humaniora.

21.02.2017

Alisa Mujanic vant Holbergprisen i skolen 2011 for “Konflikter i samfunnet - opplever innvandrerungdom å komme i kulturkonflikt oftere med etniske nordmenn,…

15.02.2017

Holbergkomitéen møttes nylig i Paris for å anbefale årets prisvinner, og Julia Kristeva holdt innlegg på Den kgl. norske ambassade.

05.12.2016

Korleis kan vi legge til rette for “sivilisert konflikt” i eit multikulturelt samfunn, som er prega av eit skiftande medielandskap, ulike verdsbilete og ulike…

17.11.2016

Timothy Garton Ash er bekreftet som hovedinnleggsholder til den første Holbergdebatten, som vil handle om viktige spørsmål knyttet til ytringsfrihet og…

27.10.2016

Under Holbergkomitéen sitt møte i Wien 20.-22. oktober blei årets kortliste for kandidatar ferdigstilt, og vi er dermed eitt hakk vidare i prosessen med å…

14.10.2016

Den 3. desember 2016 arrangeres Holbergdebatten for første gang. Debatten er en markering av Ludvig Holbergs opplysningstanke og vil søke å finne svar på…

23.08.2016

Ved Holbergsekretariatet er det ledig stilling som prosjektleiar. Stillinga er eit vikariat frå 1. november 2016 til 1.november 2017, med mogleg høve til…

24.07.2016

Den 01.07.2016 tiltrådte Knut Olav Åmås og Britt Andersen som nye medlemmer for Holbergprisen sitt styre.

10.06.2016

– I det Shakespeare overlot verden, ligger en mulighet til å unnslippe de mentale ghettoer som vi alle bebor, sa Stephen Greenblatt under årets…