Nyheter om Holbergprisen

01.04.2017

I forbindelse med utdelingen av Holbergprisen og Nils Klim-prisen i juni søker vi samfunnsengasjerte studenter som kan tenke seg å hjelpe til i forkant og…

17.03.2017

Hvordan ble årets holbergprisvinner interessert i Kant? Ser vi en mangel på offentlig fornuft i dag? Er Brexit noe positivt eller negativt, og hva er de mørke…

10.03.2017

Holbergprisen 2017 tildeles den britiske filosofen Onora O'Neill for hennes arbeid innen moralsk og politisk filosofi. Professor i samfunnsøkonomi…

08.03.2017

Tirsdag den 14. mars kl. 09:00 kunngjør vi hvem som mottar Holbergprisen og Nils Klim-prisen i 2017. Vel møtt til markering på Bibliotek for Humaniora.

21.02.2017

Alisa Mujanic vant Holbergprisen i skolen 2011 for “Konflikter i samfunnet - opplever innvandrerungdom å komme i kulturkonflikt oftere med etniske nordmenn,…

15.02.2017

Holbergkomitéen møttes nylig i Paris for å anbefale årets prisvinner, og Julia Kristeva holdt innlegg på Den kgl. norske ambassade.

05.12.2016

Korleis kan vi legge til rette for “sivilisert konflikt” i eit multikulturelt samfunn, som er prega av eit skiftande medielandskap, ulike verdsbilete og ulike…

17.11.2016

Timothy Garton Ash er bekreftet som hovedinnleggsholder til den første Holbergdebatten, som vil handle om viktige spørsmål knyttet til ytringsfrihet og…

27.10.2016

Under Holbergkomitéen sitt møte i Wien 20.-22. oktober blei årets kortliste for kandidatar ferdigstilt, og vi er dermed eitt hakk vidare i prosessen med å…

14.10.2016

Den 3. desember 2016 arrangeres Holbergdebatten for første gang. Debatten er en markering av Ludvig Holbergs opplysningstanke og vil søke å finne svar på…