Nyheter om Holbergprisen

12.05.2016

Fem PhD-kandidatar frå dei nordiske landa er valde ut til å delta på Meisterklasse med Holbergprisvinnar Stephen Greenblatt under årets Holbergveke 6.-9. juni…

10.05.2016

Vi byr blant annet på debatter med prominente internasjonale gjester og et uhøytidelig møte med årets prisvinnere, Stephen Greenblatt og Sanja Bogojević.…

5.05.2016

Kva er stiane og hendingane som har ført Holbergprisvinnar Stephen Greenblatt dit han er i dag? Kvar går vegen vidare? Korleis vil humaniora overleve i…

28.04.2016

20 PhD-stipendiatar frå alle dei fem nordiske landa har søkt om å få delta på Meisterklasse med årets Holbergprisvinnar Stephen Greenberg under årets…

23.03.2016

Holbergprisen ønsker å invitere fem nordiske doktorgradsstipendiater til Bergen for å delta i mesterklasse med årets Holbergprisvinner Stephen Greenblatt.…

11.03.2016

Holbergprisen 2016 tildeles litteraturprofessor ved Harvard University, Stephen Greenblatt for hans arbeid innen Shakespeare- og renessanseforskning og brede…

17.02.2016

Den 11. februar hadde Holbergkomitéen møte i Berlin. Her la de frem sin innstilling om årets holbergprisvinner.

15.02.2016

Den 11. februar ble det avholdt et arrangement ved Den kgl. norske ambassaden i Berlin med en forelesning over temaet «The Power of Exempla.» Arrangementet…

6.11.2015

Shortlist til Holbergprisen 2016 er nå klar, og prosessen med å velge neste års mottaker av Holbergprisen er et steg nærmere kunngjøringen i mars 2016.

11.08.2015

Ellen Mortensen blir ny faglig leder av Holbergprisen fra 1.august 2015. Mortensen tar over etter Ivar Bleiklie som har vært leder de siste fem årene.