Intervju med Finnur Dellsén

Foto: Kristinn Ingvarsson

Den islandsk-svenske filosofen Finnur Dellsén er tildelt Nils Klim-prisen 2019 for sin forskning innen epistemologi og vitenskapsfilosofi. Vi stilte Dellsén noen spørsmål om hans forskning, om viktigheten av uenighet i akademia og om forskjellen mellom kunnskap og forståelse.

Se "Q & A with Finnur Dellsén på våre engelske nettsider