Nyheter Nils Klim-prisen

Lov, sannhet, rett – men hvilken?

9.04.2018
I 2011 vant Jørn Jacobsen Nils Klim-prisen for sin forskning på norsk strafferett. I dette intervjuet fra 2017 snakker han blant annet om hvorfor han valgte en akademisk karriere, om verdien av rettsteori og om utfordringer for strafferetten.

Hvordan kan vi redusere ulikhet?

13.03.2018
"Jeg er opptatt av hvordan lover og regler som er ment å fremme rettferdighet eller likestilling fungerer i praksis. Hvor fort kan man se endringer i samfunnet?" sier Nils Klim-prisvinner Francesca R. Jensenius.

Mediemakt: En kamp om bobler?

17.01.2018
Nærmere fjorten år er gått siden Claes De Vreese ble tildelt den aller første Nils Klim-prisen i 2004. I dette intervjuet fra 2017 beskriver han sine inspirasjonskilder og forskningsinteresser.

Nils Klim-intervjuet 2017: Katrine Vellesen Løken

23.12.2017
Den norske samfunnsøkonomen Katrine Vellesen Løken blei tildelt Nils Klim-prisen i 2017 for si forskning på tema knytt til den nordiske velferdsmodellen, som blant anna foreldrepermisjon og kriminalomsorg. I dette intervjuet reflekterer den unge professoren omkring forskinga si, samfunnsøkonomien som fagfelt og verdien av gode datasett.

– Kvotehandel under lupa: Intervju med Sanja Bogojević

24.05.2016
Er miljøspørsmål noko som angår juristar? Kva mekanismar kontrollerer kvotehandel og andre marknadsbaserte løysingar på miljøproblem? Det er nokre av spørsmåla Nils Klim-prisvinnar Sanja Bogojević svarar på i dette intervjuet.

En generasjon finske forskere kan gå tapt

31.01.2016
Etter at Nils Klim-komitéen hadde avholdt sitt møte i Helsingfors den 29. januar, ble det avholdt et arrangement på Den kgl. norske ambassaden i Helsingfors. Her var forskere og ulike eksperter samlet for å diskutere de store budsjettkuttene innen forsknings- og utdanningssektoren i Finland og andre nordiske land – og spesielt konsekvensene for unge forskere.

Høyaktuell Nils Klim-vinner

12.06.2015
Holberguken ble sparket i gang på mandag den 8.juni. Nils Klim-prisvinner Rebecca Adler-Nissen har et høyaktuelt forskningstema. Etter 60 år med integrasjon i EU, står det historiske prosjektet i fare.

Terje Lohndal | Nils Klim-intervjuet 2014

11.03.2015
Terje Lohndal er tidenes yngste Nils Klim-prisvinner, og allerede et internasjonalt kjent navn innenfor formal, Chomskiansk lingvistikk. Vi har spurt prisvinneren om hva det var som gjorde at han fattet interesse for nettopp dette forskningsfeltet, og hvilke planer han har for fremtiden.