Presserom

Velkommen til presserommet for Holbergprisen, Nils Klim-prisen og Holbergprisen i skolen. Her vil du finne de siste pressemeldingene, bilder, biografier og annen relevant informasjon om prisvinnerne.

AKTUELLE PRESSEMELDINGER

TIDLIGERE PRESSEMELDINGER

KONTAKTPERSON FOR PRESSE

Ole Sandmo
Kommunikasjonsrådgiver for Holbergprisen
E-post: ole.sandmo@holbergprisen.no
Tel: +47 980 01 878

HOLBERGPRISEN 2021 / MARTHA C. NUSSBAUM

BIOGRAFI

Martha C. Nussbaum er Ernst Freund Distinguished Service Professor of Law and Ethics, ved Juridisk fakultet og Filosofisk institutt ved University of Chicago. Hennes forskningsinteresser inkluderer antikk gresk og romersk filosofi, politisk filosofi, litteratur, feminisme, musikk og etikk, i tillegg til dyrs rettigheter. 

Nussbaum fullførte sin ph.d.-grad ved Harvard University i 1975 (klassisk filologi). Hun har undervist ved Harvard University, Brown University og Oxford University. 

Pr. idag har Nussbaum gitt ut 26 bøker, oversatt til en rekke språk. Ytterligere én bok utgis snarlig, og tre er under arbeid. I tillegg har hun skrevet rundt 500 ulike artikler og vært redaktør for 26 bøker. Nussbaum har blitt tildelt en rekke prestisjefulle akademiske priser tidligere, blant annet Berggruenprisen i 2018 og Kyotoprisen i 2016.  

Nussbaum har ærestillinger ved over 60 ulike universiteter og høyskoler verden over. Hun er blant annet medlem av Academy of Finland, The British Academy og American Academy of Arts and Sciences, samt American Philosophical Society, hvor hun også var President (Central Division) fra 1999 til 2000. 

PRESSEFOTO

 • Holberg Laureate Martha C. Nussbaum and Harriet Berg, Norwegian Consul General in New York. (Foto: Alan Klehr / University of Chicago Law School)
  Holbergprisvinner Martha C. Nussbaum og Harriet Berg, Norsk generalkonsul i New York. (Foto: Alan Klehr / University of Chicago Law School)
 • Holberg Laureate Martha C. Nussbaum and Harriet Berg, Norwegian Consul General in New York (Foto: Alan Klehr / University of Chicago Law School)
  Holbergprisvinner Martha C. Nussbaum og Harriet Berg, Norsk generalkonsul i New York. (Foto: Alan Klehr / University of Chicago Law School)
 • Martha C. Nussbaum (Foto: Alan Klehr / University of Chicago Law School)
  Martha C. Nussbaum (Foto: Alan Klehr / University of Chicago Law School)
 • Martha C. Nussbaum (Foto: Alan Klehr / University of Chicago Law School)
  Martha C. Nussbaum (Foto: Alan Klehr / University of Chicago Law School)

 • Portrett av Martha Nussbaum (Photo: Robert Tolchin)

 • Portrett av Martha C. Nussbaum (Foto: Robert Tolchin)

 • Portrett av Martha C. Nussbaum (Foto: Sally Ryan)

 • Portrett av Martha Nussbaum (Foto: Jeff Brown)

BIlder fra seremonien i Universitetsaulaen i Bergen 9. juni kan lastes ned her. (Foto: Eivind Senneset)

HOLBERGPRISEN 2020 / GRISELDA POLLOCK

BIOGRAFI

GRISELDA POLLOCK
(f. 1949)

Griselda Pollock er professor i kunsthistorie (sosial-kritiske kunsthistorier) og direktør ved CentreCATH (Centre for Cultural Analysis, Theory and History) ved University of Leeds. Hun er en transdisiplinær kulturanalytiker av moderniteten og dens traumer og en dedikert feministisk kunsthistoriker, noe som innebærer en kritisk tilnærming til kunsthistorien ved å anvende en bred vifte av kulturteori og ulike perspektiver. 

Pollock er født i Sør-Afrika, hvor hun viktige barndomsår, men bodde også i deler av sin oppvekst i både fransk- og engelsktalende Canada før hun emigrerte til England, hvor hun fullførte sin utdannelse. Hun studerte moderne historie ved University of Oxford og fikk sin Mastergrad og PhD i kunsthistorie ved Courtauld Institute of Art, University of London. Hun har undervist ved University of Reading (1972–1974) og University of Manchester (1974–1977). Siden 1977 har hun vært tilknyttet University of Leeds, hvor hun har tilbragt 42 år av sin aktive og varierte undervisningskarriere.

I 1990 tok hun stillingen som professor i Social and Critical Histories of Art og markerte med den tittelen hennes dedikasjon til en radikal endring av disiplinen og dens inkludering av mangfold. Hun var med på å grunnlegge et interdisiplinært Centre for Cultural Studies i 1985, Centre for Jewish Studies i 1995, begge med en uttalt målsetting om å fremheve visualisering og historier. I 2001 grunnla hun og ble første direktør av det trans-disiplinære Centre for Cultural Analysis, Theory and History, en stilling hun fremdeles innehar.

PRESSEFOTO

 • Holberg Laureate Griselda Pollock and Norwegian Ambassador to the United Kingdom, Wegger Chr. Strømmen. (Foto: Nordic Productions Ltd. / Holbergprisen)
  Holbergprisvinner Griselda Pollock og Norges ambassadør i Storbrittania, Wegger Chr. Strømmen. (Foto: Privat / Holbergprisen)
 • Holberg Laureate Griselda Pollock og Norwegian Ambassador to the United Kingdom, Wegger Chr. Strømmen. (Foto: Nordic Productions Ltd. / Holbergprisen)
  Holbergprisvinner Griselda Pollock og Norges ambassadør i Storbrittania, Wegger Chr. Strømmen. (Foto: Privat / Holbergprisen)
 • Griselda Pollock. Foto: University of Leeds
  Portrett av Griselda Pollock. (Foto: University of Leeds)
 • Portrett av Griselda Pollock. Foto: Joan Russel
  Portrett av Griselda Pollock. Foto: Joan Russel

 

NILS KLIM-PRISEN 2021 / DARIA GRITSENKO

DARIA GRITSENKO
(f. 1986) 

Daria Gritsenko er førsteamanuensis i russiske og eurasiske studier ved Helsingfors universitet, hvor hun fullførte hun sin PhD-grad i samfunnsvitenskap i 2014, og hvor hun også ble dosent i Environmental Policy i 2018. Gritsenko har hatt opphold som gjesteforsker i Tromsø, Sapporo (Japan), Exeter (Storbritannia) og Las Palmas (Spania). Fra 2018 til 2019 var hun Fellow ved det prestisjetunge Fulbright Arctic Initiative og Visiting Scholar ved George Washington University (DC, USA). Her forsket hun på muligheter for utvikling av fornybare energikilder i de russiske nordområdene.

Gritsenko forsker på offentlig politikk og styring, med særlig fokus på samspillet mellom statlige og ikke-statlige aktører, når det gjelder endringer i naturlige og teknologiske omgivelser. Hennes arbeider har blitt publisert i høyt ansette akademiske tidsskrifter, inkludert Energy Policy, Energy Research and Social Science, Elementa, Policy Studies Journal, og Regulation and Governance.

I 2017 var Gritsenko med på å etablere forskningsnettverket Digital Russia Studies, som utforsker nye måter å kombinere data- og samfunnsvitenskapelige metoder på i områdestudier. Dette initiativet resulterte i en flerfaglig publikasjon: The Palgrave Handbook of Digital Russia Studies (2021). Boken viser hvordan det “digitale” endrer bade Russland og forskningsmetodene som benyttes i russlandsstudier, og den gir en praktisk metodologisk veiledning.

Gritsenko og hennes familie tilbringer vintrene i Helsingfors og somrene på en liten energi-uavhengig øy blant de baltiske øyer

PRESSEFOTO

 • Nils Klim Laureate Daria Gritsenko and Dag Stangnes, Norwegian Ambassador to Finland. (Foto: Unigrafia Creative / Holbergprisen)
  Nils Klim Laureate Daria Gritsenko and Dag Stangnes, Norwegian Ambassador to Finland. (Foto: Unigrafia Creative / Holbergprisen)

 • Portrett av Daria Gritsenko. Foto: Veikko Somerpuro
 • "Portrait of Daria Gritsenko. Photo: Veikko Somerpuro"
  Portrett av Daria Gritsenko. Foto: Veikko Somerpuro
 • "Daria Gritsenko. Photo: Veikko Somerpuro
  Portrett av Daria Gritsenko. Foto: Veikko Somerpuro

EKSPERTKONTAKT FOR PRESSEN

Professor Håvard Haarstad
University of Bergen
Tlf +47 55 58 45 81 / +47 934 47 727
Email: Havard.Haarstad@uib.no

 

NILS KLIM-PRISEN 2020 / FREDRIK POULSEN

Frederik Poulsen (f. 1984) er adjunkt i Det gamle testamente ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet. Hans nåværende forskningsprosjekt ”Stories in a Strange Land” er støttet av Carlsbergfondet.

I 2014 mottok Poulsen ph.d.-graden i teologi fra Københavns Universitet, og i 2019 ble han samme sted dr.theol.(doctor theologiae) for sin disputats om eksil i Jesajas bok. Han har vært gjesteforsker i Oxford, i Jerusalem og i Bonn, samt på Yale.

Poulsens forskning omfatter eksil og diaspora i Bibelen, profetene i Det gamle testamente, bibelsk teologi og resepsjonshistorie. I tillegg til en rekke artikler har han skrevet tre bøker: God, His Servant, and the Nations in Isaiah 42:1-9 (2014), Representing Zion: Judgement and Salvation in the Old Testament (2015) og The Black Hole in Isaiah: A Study of Exile as a Literary Theme (2019).

PRESSEFOTO

 • Nils Klim Laureate Frederik Poulsen and Aud Kolberg, Norwegian Ambassador to Denmark. (Foto: Jacob Kjerumgaard /Holbergprisen)
  Nils Klim Laureate Frederik Poulsen and Aud Kolberg, Norwegian Ambassador to Denmark. (Foto: Jacob Kjerumgaard /Holbergprisen)
 • Frederik Poulsen. (Foto: Suste Bonnén)
  Portrett av Frederik Poulsen. (Foto Suste Bonnén)
 • Portrett av Frederik Poulsen. (Foto Suste Bonnén)
  Portrett av Frederik Poulsen. (Foto Suste Bonnén)

 

HOLBERGPRISEN I SKOLEN 2020/2021

Holbergprisen i skolen er en nasjonal årlig forskningskonkurranse for elever i den videregående skole. Hvert år velges 20 skoler ut til å delta i kokurransen, utfra en større søkergruppe. Vinnere og finalister ble kunngjort den 12. mai.

Førsteplass

På førsteplass i år kom Ingrid Wittendorff Humblen, Amalie Min Bergås, Rasmus Madsen Berg og Herman Fjell Lerstad ved Amalie Skram videregående skole i Bergen, Vestland fylke, med prosjektet: «Klimasøksmålet: konflikt i den norske maktfordelingen».

Annenplass

På annenplass kom klasse 1STF ved Vestby videregående skole, Viken fylke, med prosjektet «Effekten av høytlesing» 

Tredjeplass

På tredjeplass kom Marte Nilssen Alexandersen og Liv-Anna Ringheim ved Longyearbyen skole på Svalbard, med prosjektet «Svalbard, i skjæringspunktet mellom øst og vest».

Bilde av finalistbesvarelsene

Bilde av finalistbesvarelsene. (Bilder av elevene kommer.)

Fagjuryens begrunnelser kan leses her.

LÆRERPRISEN

Holbergprisen i skolen deler hvert år også ut en lærerpris på kr. 20.000 basert på rapporter fra deltagende lærere om hvordan klassen har jobbet med forskningsprosjektene. Prisen er ment som en anerkjennelse av den viktige rollen læreren har som faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elevene.

Årets lærerpris går til Hildegunn Stokke Rasmussen ved Spjelkavik videregående skole i Ålesund. Hun mottar prisen for sin rapport «‘Det er så verdt det når man er ferdig’ - Om refleksjon, djupnelæring og kritisk tenking i Holbergprosjektet».

(Bilde kommer)

Fagjuryens begrunnelse kan leses her.

LÆRERKONTAKTER VED SKOLENE:

Amalie Skram vgs.: Sissel Solberg-Johansen, sissel.solberg-johansen@vlfk.no
Vestby vgs.: Marita Kristiansen,  maritak@viken.no  
Longyearbyen skole: Jo Tore Berg, jo.tore.berg@lokalstyre.no og Elin Bygjordet, elin.bygjordet@lokalstyre.no 

Lærerprisvinner: Hildegunn Stokke Rasmussen, Spjelkavik vgs.: hildegunn.stokke.rasmussen@mrfylke.no 

KONTAKTPERSONER FOR HOLBERGPRISEN I SKOLEN:

Birger Berge
Seniorkonsulent, Holbergprisen i skolen
Tlf: (+47) 478 144 47
birger.berge@holbergprisen.no

Vivil Valvik Haraldsen
Seniorkonsulent, Holbergprisen i skolen
Tlf: (+47) 924 44 855
vivil.haraldsen@holbergprisen.no
 

LOGOER OG GRAFISK PROFIL

Logofiler og andre grafiske elementer for Holbergprisen, Nils Klim-prisen og Holbergprisen i skolen kan lastes ned fra profilmanualen på nett.

 • HOLBERGPRISEN

  Holbergprisen er en internasjonal forskningspris innenfor fagfeltene samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Prisen deles ut årlig og har en verdi på 6 000 000 kr. Vinneren utnevnes av Holbergprisens styre på vegne av den norske regjering. Prisen er oppkalt etter vitenskapsmannen og forfatteren Ludvig Holberg, som bidro til å bringe opplysningstiden til Norden.

 • NILS KLIM-PRISEN

  Nils Klim-prisen tildeles en statsborger av et nordisk land, under 35 år gammel, for fremragende forskning innen samfunnsfag, humaniora, juss eller teologi. Prisen har en verdi på 500 000 kr og deles ut sammen med Holbergprisen hvert år. Prisen er oppkalt etter hovedpersonen i Ludvig Holbergs roman Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741.

 • HOLBERGPRISEN I SKOLEN

  Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Deltagerne er elever ved 20 utvalgte videregående skoler fra hele landet. Det er fritt temavalg for forskningsprosjektene og elevene veiledes av etablerte forskere. De tre beste elevbidragene blir premiert med 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Det deles også ut en lærerpris på 20 000 kr.