Prisutdeling for Holbergprisen i skolen

Fra prisutdelingsseremonien i 2014. Foto: Holbergprisen / NTB Scanpix / Marit Hommedal

Den offisielle prisutdelingsseremonien for Holbergprisen i skolen 2020.

Tyve videregående skoler, og rundt 1000 elever deltar årlig i den nasjonale forskningskonkurransen Holbergprisen i skolen. Det er fritt temavalg for forskningsprosjektene og elevene veiledes av etablerte forskere. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Lærerprisen på kr. 20.000 deles også ut, til en lærer som gjennom sin lærerrapport har utmerket seg som en positiv ressurs for sine elever i arbeidet med prosjektene.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melbye vil stå for den formelle prisoverrekkelsen.

Vinnerne av Holbergprisen i skolen 2020

Årets vinner er Helene Lunde ved Vestby videregående skole i Viken fylke, med prosjektet: «Hvem tror vi at vi er?» Her undersøker Lunde to litterære verk: Ludvig Holbergs Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741 og Anders Malms Massemenneske fra 2012. I sin analyse diskuterer Lunde vitenskapens, religionens og filosofiens svar på hva det si vil å være menneske, og hvordan dette har endret seg over tid.

Elevene Elisa Bakken, Thelma Sundby og Live Tveit fra Elvebakken videregående skole i Oslo kom på andreplass i konkurransen. Med prosjektet «Ikke kun mellom linjene» undersøker de hvordan antisemittisme kom til uttrykk i Aftenposten og Adresseavisen i perioden 1938-1939. Slik belyser de hvordan historiebevissthet er viktig når man i dag skal arbeide mot likegyldighet overfor antisemittiske ytringer og handlinger.

Tredjeprisen gikk til Sigve Nydal, Guro Solli Grønningsæter og Stian Sørland fra Fagerlia videregående skole i Møre og Romsdal, for prosjektet «Trivsel og læringsmiljø i store og små skoleklasser». Her undersøker de om små skoleklasser kjennetegnes av høyere trivsel og bedre læringsmiljø enn store klasser. Ved å få mer kunnskap om dette teamet, kan man oppnå bedre organisering av skolene, slik at elevene får de beste forutsetninger for å lykkes.

Årets lærerpris går til Kjersti Gjerde Brekklund ved St. Olav videregående skole i Stavanger. Hun mottar prisen for sin rapport «–Jeg synes fremdeles det er mer futt i tittelen Sex og Synd».

Dato

til
Sted
Bergen katedralskole, Kong Oscars gate 36
Praktisk informasjon
Arrangementet er åpent, men med bakgrunn i koronasituasjonen er det begrenset med plasser. Vi ber om at alle gjester forhåndsregisterer seg med navn og telefonnummer. Skjema for påmelding blir lagt ut snarlig.