Prisvinnersamtale: Status for åndsfagene

Med utgangspunkt i hvert sitt fagfelt vil holbergprisvinnerne Stephen Greenblatt og Manuel Castells diskutere viktigheten av forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap.

Blant vår tids viktigste samfunnsspørsmål er hvordan man skal håndtere voksende ulikhet, massemigrasjon og kulturelle og religiøse konflikter. Hvorfor er forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap av avgjørende viktighet når man skal finne bærekraftige løsninger på slike problemer?

Dette er temaet for en diskusjon mellom litteraturprofessor og Shakespeare-forsker Stephen Greenblatt og sosiologiprofessor Manuel Castells. Arrangementet finner sted på the American Academy of Arts and Sciences.

En ny verden, men ikke bare vidunderlig

Castells vil fokusere på samfunnsvitenskapene og sin forskning på implikasjonene av den teknologiske revolusjon som har funnet sted de siste 50 år. Han vil primært snakke om hvordan informasjon kommuniseres og behandles gjennom digitale nettverksteknologier.

Ifølge Castells foregår denne utviklingen i et stadig økende tempo. Han advarer mot å fortsette i samme retning og med samme fart inn i denne nye teknologiske verden uten å ta hensyn til de sosiale, kulturelle, etiske og politiske implikasjonene av teknologiene som ligger tik grunn for vår sosiale organisering. Dette mener Castells er en uansvarlig tilnærming, som setter menneskeheten i fare.

I dag behøver vi kunnskap for å møte de utfordringer vi står overfor: Blant annet må vi gi samfunnsvitenskapene en økt rolle i utforskningen av vårt teknologiske univers gjennom streng og nøyaktig forskning, basert på observasjon.

Det politiske liv imiterer kunsten

Greenblatt vil se på hvordan litterære og historiske verker kan gi oss viktig innsikt i makt-teknologi, slik denne historisk har vært beskrevet og undersøkt av ulike forfattere. Han fremhever blant annet hvordan tekster som Shakespeares Julius Caesar og Richard III kan være svært opplysende når man skal søke å forstå vår egen tids sosiale og politiske konflikter.

For eksempel vil de komplekse skildringene av rollefigurene i Shakespeares skuespill kunne hjelpe oss med å identifisere tegn på despotisme i politikere fra vår egen tid. Måten store kunstnere benytter store, abstrakte fenomener på – som alteritet, eller otherness, –  og hvordan de insisterer på å fremstille visse virkeligheter som ureduserbare, kan på tilsvarende måte gi viktig innsikt i etniske og religiøse konflikter som finner sted i dag.

Moderator under samtalen er journalist og poet Eliza Griswold.


Sted
The American Academy of Arts and Sciences, Cambridge, Mass.
Praktisk informasjon
Kun for inviterte gjester. Interesserte kan ta kontakt med Holbergprisen.