Nils Klim-samtalen: Dei sosiale kostnadane ved bruk av fengsel

Publisert 26.04.2017
Dato/tid: 
tirsdag, juni 6, 2017 - 11:00 til 13:00
Sted: 
Christie Café
Praktisk informasjon: 
Arrangementet har gratis adgang og er ope for alle interesserte. Samtalen vil gå føre seg på engelsk.
Førelesing ved Katrine Vellesen Løken, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen og vinnar av Nils Klim-prisen 2017.

I mange OECD-land har bruken av fengsel som sanksjonsform auka dramatisk i seinare år, noko som gjer det interessant å drøfte moglege samfunnsmessige konsekvensar av fengsling. Katrine Vellesen Løken vil ta opp dei samfunnsmessige verknadane av fengsling i ein norsk kontekst og blant anna kommentere korleis tidlegare innsette klarer seg i tida etter at dei kjem ut frå fengsel: om dei vender attende til ei kriminell løpebane eller til det ordinære arbeidsmarkedet?

Løken si førelesing blir fulgt av innlegg ved professor Manudeep Bhuller frå Universitetet i Oslo, om konsekvensene av fengsel for ektefeller, søsken og barn, og professor Giovanni Mastrobuoni frå Collegio Carlo Alberto i Torino, som vil presentere data på dette feltet frå andre land.

Linda Grøning, professor i rettsvitskap frå Universitetet i Bergen er moderator.