Nyheter om Holbergprisen i skolen

23.10.2019
20 heldige skoler er plukket ut til å være med på Holbergprisen i skolen i år. Flere har spennende planer for hvordan de skal bruke anledningen til å prøve ut nye ting med sine elever. Vi har snakket med fire av lærerne som skal være med på prosjektet i år om deres forventninger og motivasjon.
07.10.2019
Hvordan er det å være lærer i Holbergprisen i skolen-prosjektet? Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad fra Bindern videregående skole forteller om hva som gjør lærerseminaret i Holberg i skolen til en unik arena for erfaringsutveksling og inspirasjon.
04.10.2019
20 skular er no valt ut som deltakarskular i eit nytt forskingsår med Holbergprisen i skolen.
30.09.2019
Årets lærerseminar har fått navnet “Vitenskap, etikk og samfunn”, og fokuset vil være på etiske utfordringer i forskning. Seminaret finner sted på hotel Terminus i Bergen 6.-7. november, og er åpent for alle lærere som deltar i Holbergprisen i skolen med sine klasser.
17.09.2019
Søk innan fristen 1. oktober, og gi elevane dine sjansen til å forske på eit sjølvvalt område innanfor humaniora, rettslære, teologi og samfunnsvitskapane. Dette er ein moglegheit for fagleg utvikling både for deg som lærar og for elevane dine.
06.09.2019
Holbergprisen i skolen mottek i desse dagar søknadar frå heile landet, og sender du inn ein søknad kan akkurat din skule og din klasse bli ein del av konkurransen i 2019/2020. Deltakinga strekker seg frå oktober til april, og under holbergveka i juni vert det annonsert av kunnskapsministeren kva for prosjekt som vert premiert med høvesvis 30.000 kr, 20.000 kr, og 10.000 kr.
31.05.2019
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner kunngjorde i dag vinneren av Holbergprisen i skolen, som har forsket på gatenavn i Oslo.
21.05.2019
Stine Helena Bang Svendsen er førsteamanuensis ved NTNU, og nytt fagjurymedlem i Holbergprisen i skolen. Vi tok en prat med henne om hennes forskning og hennes inntrykk av prosjektet så langt.
14.05.2019
For sin rapport "Holbergprisen i skolen -- dybdelæring i praksis?" mottar lærerne Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad ved Blindern videregående skole årets lærerpris.
08.05.2019
Årets finaleoppgaver handler om samisk kultur og sjamanisme, gatenavns status og Sverre Sigurdssons konflikt med kirken og paven.

Sider