Alle skoler i mål

Publisert 23.04.2015
I går var fristen for innlevering av prosjektoppgaver til Holbergprisen i skolen. - Temaene spenner vidt og vi har fått inn veldig mange interessante forskningsprosjekter, sier førstekonsulent for Holbergprisen i skolen Barbara Wendelbo.

Med mye aktivitet i innspurtsfasen rakk alle skolene å levere inn sine prosjektoppgaver innen fristen. 

- Både elever og lærere har jobbet hardt for å komme i mål, og det står stor respekt av alle de interessante forskningsprosjektene fra elevene og de svært så innsiktsfulle erfaringsrapportene fra lærerne, sier Wendelbo. 

Spennende temaer

Årets 12 deltakerskoler har forsket på vidt forskjellige temaer. Blant forskningsprosjektene finner vi blant annet temaer som følelser og fordommer i møte med tiggere, ungdoms tanker rundt utdannelse og jobbvalg, Syria-krigere i Norge og spørsmålet om skolen skaper aktive medborgere.

- Vi har hatt stor glede av samarbeidet med alle deltakerskolene og ønsker alle lykke til når juryen nå skal gjøre sin vurdering, sier Wendelbo.

Hva skjer nå?

Prosjektoppgavene skal nå leses med lupe av skoleprisens egen fagjury, som kunngjør tre finalister den 11. mai. Da blir det også klart hvem som mottar årets lærerstipend

Hvem som kommer på første-, andre- og tredjeplass får vi vite først den 10. juni, under prisutdelingsseremonien på Bergen Katedralskole, hvor også årets Holbergprisvinner, Marina Warner vil være til stede for å gjøre stas på elevene. 

Fullstendig liste over årets prosjektoppgaver


Identitet. - Hvorfor velger noen å kle seg alternativt?
Syria-krigere i Norge.
Utdanning. Ungdoms tanker rundt utdannelse og jobbvalg.
Depresjonslidelser blant unge jenter
En lærers bruk av retorikk i undervisningen
Hvem er lykkeligst? - Hvilke syn har "A4"-mennesker og ekstremsportutøvere på lykke og lykkefølelsen?
Digitale spill og SFO
En rapport om unges sosiale og kognitive utvikling
Følelser og fordommer i møte med tiggere
Unge og medvirkning
Annet bosted - andre prestasjoner?
Genmodifisering og bistand
Representasjon av kvinner i videospill
Instagram. Goffmans rollespill på Instagram
Kriminalitet. Har barndommen noe å si?
Religiøsitet og trening - finnes det likheter?
Stor byrde på små skuldre
Vanskelige valg av side - motstandskamp på Romerike
Opplevelser i eldreomsorgen
Ønsker vi et sorteingssamfunn i Norge?
Eldre og internett. - Hva kjennetegner eldres Internettbruk i Norge i dag?
Hva betyr det å være "norsk"?
Læreryrket - en profesjon i faresonen
Kodeveksling i en tospråklig norsk -italiensk familie
Vold og gaming
Ny i det norske samfunnet
I hvilken grad kan promotering for helseskadelige matprodukter sammenlignes med pushingen av narkotiske stoffer?
Omdømmereperasjon - Pelsdyrnæringen i Norge sin reparasjon av omdømme,
Skaper skolen aktive medborgere?
Dialekt og holdninger blant unge i Vestby
"Jeg snakker norsk…" - En studie av hvordan innfødte unge i Vestby snakker
Tømrer eller advokat - kan man høre forskjell i dialekten?
Tobakksloven
Norske avgifter og vegstandard
Leksefri skole