Forskerkontakt Bjarge Schwenke Fors

Publisert 07.04.2017
Forskningsformidling skaper kontakt mellom skoler og universitet. Slik kontakt er både nødvendig og gjensidig positivt.

Tekst: Marita Ramsvik

Bjarge Schwenke Fors er forsker og universitetslektor i sosialantropologi ved institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging på UiT Norges arktiske universitet. Fors arbeider for tiden med forskning på grenser og grenseregioner verden over. Han beskriver det å være forskerkontakt for Holbergprisen i skolen som et fint avbrekk fra den akademiske hverdagen hans.

Det å formidle til andre hva forskning og forskerrollen handler om er både interessant og utfordrende, sier Fors.

Et lærerikt prosjekt om forskning

Fors mener at elevene har god nytte av å delta i et forskningsarbeid som Holbergprisen i skolen. Elevene lærer mye, og de får god innsikt i det spesifikke temaet de arbeider med. Samtidig får de en viss forståelse for hva forskning er for noe, og hvordan forskere arbeider.

Det er veldig spennende å møte engasjerte lærere og ungdommer og få et innblikk i de ulike temaene de arbeider med, sier han.

I forskningsarbeidet har elevene mulighet til å velge temaer de har særlig interesse for. Fors forteller at det er stor variasjon i hva elevene finner spennende. Prosjektene de jobber med spenner fra det lokale til det globale, fra det historiske til det moderne, sier han.

Veiledningen kommer både elevene og forskere til gode

På grunn av at forskning er noe helt nytt for elevene, er det ofte nokså grunnleggende ting de er usikre på, forklarer Fors. Eksempler på hva elevene trenger hjelp til er utarbeiding av problemstilling, valg av metode, og å velge riktig struktur på oppgaven.

Veiledningen er forhåpentligvis til nytte for elevene, men den gir også en god anledning til selvrefleksjon for forskeren, sier Fors.

Fors påpeker at en slik forskningsformidling som foreligger i Holbergprisen i skolen skaper økt kontakt mellom universiteter og videregående skoler, som begge instanser får nytte av.