Nyheter om Holbergprisen i skolen

27.03.2018
Hver skole som er med på Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt som besøker dem gjennom året og tilbyr elevene og lærerne støtte og veiledning i forskningsprosessen. Vi har tatt en kort prat med noen årets forskerkontakter.Her Sivert Skålvoll Urstad, forskerkontakt for Setesdalen videregående skole.
01.02.2018
En viktig av del Holbergprisen i skolen-prosjektet er kontakten mellom elever og aktive forskere. Skolene som deltar, får alle tildelt en forskerkontakt, som gjennom tre besøk veileder elevene om alt fra forskningsspørsmål til valg av problemstilling, metode og teori.
01.02.2018
Alle skoler som deltar i Holbergprisen i skolen får tildelt en forsker som veileder og støtter dem i forskningsprosessen. Vi har tatt en kort prat med noen av årets forskerkontakter. Her Rikke Gürgens Gjærum, forskerkontakt for Heggen videregående skole.
30.01.2018
Ynskjer du å arbeide med elevar i vidaregåande skule og forsking innanfor human- og samfunnsfaga? Holbergprisen utvider sekretariatet med ei fast stilling (100%) som førstekonsulent, primært knytt til Holbergprisen i skolen.
10.11.2017
Velkommen til fagseminar for lærere 8.-9. november i Bergen. Årets tema er "Etikk, makt og metode."
09.10.2017
Et nytt forskningsår med Holbergprisen i skolen er på trappene, og 12 skoler har nå blitt valgt ut som deltakere i konkurransen.
26.09.2017
Brynjar Mæhlum fra Vestby videregående skole var en av årets finalister i Holbergprisen i skolen. I sin forskning ser han på hvilke norskfaglige ferdigheter som kreves i høyere utdanning, og hvilke kompetansemål i norsk på videregående som fremhever disse ferdighetene.
20.09.2017
Hans Jacob Ohldieck er forsker ved UiB, vår dyktige fagkonsulent og ansvarlig for årets lærerseminar "Etikk, makt og metode". Her forteller Ohldieck om sitt valg av fagfelt, og hvilke styrker hans felt har.
12.09.2017
La elevene forske som en del av undervisningen i human- og samfunnsfagene. Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i videregående skole.
01.09.2017
Hvorfor ble ikke Norge rammet av ressursenes forbannelse ved funn av petroleumsreserver i Nordsjøen?

Sider