Prisvinnere

2019

Oslo by steinerskole, Kongsberg VGS og Kirkenes VGS

Årets vinnere av Holbergprisen i skolen ble Felicia Wolden Hoel og Silje Haugerud ved Oslo by steinerskole, med prosjektet: "Gatelangs fra øst til vest: En studie av statusforskjeller blant gatenavnene i Oslo."

2019

Finnur Dellsén

Nils Klim-prisen 2019 går til den islandsk-svenske filosofen Finnur Dellsén for hans forskning innen erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi.

2019

Paul Gilroy

Holbergprisen 2019 tildeles britiske Paul Gilroy, for hans forskning innen kulturvitenskap, kritisk raseteori, litteraturvitenskap og beslektede fagfelt.

Kommende arrangementer

lørdag 7. desember 2019
Slavoj Žižek har blitt kalt "Vestens farligste filosof" og en superstjerne innen kulturforskning, der han blander marxisme med pop-kultur og psykoanalyse. Tredve år etter kommunismens fall i Øst-Europa kaller Žižek seg fortsatt kommunist. Hvorfor?

Nyheter Holbergprisen i skolen

20 heldige skoler er plukket ut til å være med på Holbergprisen i skolen i år. Flere har spennende planer for hvordan de skal bruke anledningen til å prøve ut nye ting med sine elever. Vi har snakket med fire av lærerne som skal være med på prosjektet i år om deres forventninger og motivasjon.

Hvordan er det å være lærer i Holbergprisen i skolen-prosjektet? Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad fra Bindern videregående skole forteller om hva som gjør lærerseminaret i Holberg i skolen til en unik arena for erfaringsutveksling og inspirasjon.

Nyheter Holbergprisen

Slavoj Žižek er en av verdens mest kjente marxister, som hyppig har argumentert for å erstatte kapitalismen med et annet økonomisk system. Kaller «vestens farligste filosof» seg for kommunist bare for å provosere?

Holbergkomitéen møttes nylig i Amsterdam for å utarbeide en kortliste med aktuelle kandidater til Holbergprisen 2020.

Nyheter Nils Klim-prisen

Her gjengis Nils Klim-prisvinner Paul Gilroys tale fra prisutdelingen 5. juni 2019

Den islandsk-svenske filosofen Finnur Dellsén er tildelt Nils Klim-prisen 2019 for sin forskning innen epistemologi og vitenskapsfilosofi. Vi stilte Dellsén noen spørsmål om hans forskning, om viktigheten av uenighet i akademia og om forskjellen mellom kunnskap og forståelse.