Prisvinnere

2019

Oslo by steinerskole

Årets vinnere av Holbergprisen i skolen ble Felicia Wolden Hoel og Silje Haugerud ved Oslo by steinerskole, med prosjektet: "Gatelangs fra øst til vest: En studie av statusforskjeller blant gatenavnene i Oslo."

2019

Finnur Dellsén

Nils Klim-prisen 2019 går til den islandsk-svenske filosofen Finnur Dellsén for hans forskning innen erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi.

2019

Paul Gilroy

Holbergprisen 2019 tildeles britiske Paul Gilroy, for hans forskning innen kulturvitenskap, kritisk raseteori, litteraturvitenskap og beslektede fagfelt.

Kommende arrangementer

torsdag 26. september 2019
Forstår vi kvifor gatenamna som omgir oss, er som dei er? Kan gatenamna fortelje oss noko om sosiale forskjellar i miljøa vi lever i? Vinnarane av Holbergprisen i skulen 2019 møter fagmiljøet frå Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium ved UiB til samtale om forskingsprosess, sosial variasjon i gatenamn og andre stadnamn, og om arbeid med historisk materiale om bybefolkning.

Nyheter Holbergprisen

Baronesse Onora O'Neill, vinner av Holbergprisen 2017, vil delta i Prisvinnersamtalen i Bergen, 4. september 2019. I den anledning publiserer vi her Holbergforelesningen 2017 i sin helhet.

Er du glad i å skrive? Er du flink til å lage lister i Excel, men synes samtidig det er spennende å jobbe praktisk med arrangementer? Da trenger vi deg! Søknadsfrist 1 september.

Nyheter Nils Klim-prisen

Her gjengis Nils Klim-prisvinner Paul Gilroys tale fra prisutdelingen 5. juni 2019

Den islandsk-svenske filosofen Finnur Dellsén er tildelt Nils Klim-prisen 2019 for sin forskning innen epistemologi og vitenskapsfilosofi. Vi stilte Dellsén noen spørsmål om hans forskning, om viktigheten av uenighet i akademia og om forskjellen mellom kunnskap og forståelse.

Nyheter Holbergprisen i skolen

Søk innan fristen 1. oktober, og gi elevane dine sjansen til å forske på eit sjølvvalt område innanfor humaniora, rettslære, teologi og samfunnsvitskapane. Dette er ein moglegheit for fagleg utvikling både for deg som lærar og for elevane dine.

Holbergprisen i skolen mottek i desse dagar søknadar frå heile landet, og sender du inn ein søknad kan akkurat din skule og din klasse bli ein del av konkurransen i 2019/2020. Deltakinga strekker seg frå oktober til april, og under holbergveka i juni vert det annonsert av kunnskapsministeren kva for prosjekt som vert premiert med høvesvis 30.000 kr, 20.000 kr, og 10.000 kr.