Prisvinnere

2018

Francesca Refsum Jensenius

Nils Klim-prisen 2018 ble tildelt den norske statsviteren Francesca Refsum Jensenius.

2018

Cass R. Sunstein

Holbergprisen i 2018 ble tildelt den amerikanske juristen Cass R. Sunstein.

2018

Heggen videregående skole

Elin Haugum, Emilie Jensen og Adele F. E. Grønningsæther ved Heggen videregående skole i Troms vant i Holbergprisen i skolen 2018.

Nyheter Holbergprisen

Fremstående samfunnsaktører innenfor og utenfor akademia diskuterte politikk, affekter og sosial mobilisering under årets holbergdebatt.

Holbergkomitéen møttes nylig i Amsterdam for å utarbeide en kortliste med aktuelle kandidater til Holbergprisen 2019.

Nyheter Nils Klim-prisen

Professor Dorthe Staunæs følger i fotsporene etter Frans Gregersen, som det nytt dansk medlem i Nils Klim-komitéen, og skal bidra til den viktige oppgaven med å løfte frem unge framragende nordiske forskere i årene som kommer.

I 2011 vant Jørn Jacobsen Nils Klim-prisen for sin forskning på norsk strafferett. I dette intervjuet fra 2017 snakker han blant annet om hvorfor han valgte en akademisk karriere, om verdien av rettsteori og om utfordringer for strafferetten.

Nyheter Holbergprisen i skolen

Holbergprisen i skolen har gjennomført lærerseminar for de deltakende skolene, og benyttet muligheten til å spørre noen av deltakerne hva deres motivasjon for å delta er.

Eit nytt forskingsår med Holbergprisen i skolen er på trappene, og 20 skoler har nå blitt valt ut som deltakarar i konkurransen.