Nyheter om Holbergprisen

8.03.2021

Vi søkjer ein logistikk- og frivilligkoordinator til Holbergveka 2021. Er du strukturert og likar å jobbe med Excel og lister, men synest samtidig det er…

4.03.2021

Det ble i dag kunngjort at Holbergprisen 2021 tildeles amerikanske Martha C. Nussbaum for hennes fremragende forskning innen filosofi, rettsvitenskap og…

Nyheter om Nils Klim-prisen

26.01.2021

Nils Klim-komitéen har møttes og vedtatt sin anbefaling om årets prisvinner.

5.01.2021

I årets Nils Klim-samtale forteller Frederik Poulsen om sin bakgrunn og forskning innen gammeltestamentlig teologi i samtale med fagfelle Anne Katrine de…

Nyheter om skoleprisen

8.04.2021

Hvert år deler Holbergprisen i skolen ut Lærerprisen til en lærer som har utmerket seg positivt, basert på rapporter fra deltagende lærere om hvordan klassene…

6.04.2021

Torsdag 8. april kl. 23.59 er fristen for å levere inn forskningsprosjekter til Holbergprisen i skolen 2021.