Nyheter om Holbergprisen

5.02.2021

Styret for Holbergprisen heldt møte den 2. februar og vedtok då kven som blir vinnarane av Holbergprisen og Nils Klim-prisen for 2021, samt ei ny ordning med…

15.12.2020

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Nominasjonsskjemaet for Holbergprisen…

Nyheter om Nils Klim-prisen

26.01.2021

Nils Klim-komitéen har møttes og vedtatt sin anbefaling om årets prisvinner.

5.01.2021

I årets Nils Klim-samtale forteller Frederik Poulsen om sin bakgrunn og forskning innen gammeltestamentlig teologi i samtale med fagfelle Anne Katrine de…

Nyheter om skoleprisen

24.02.2021

Det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne når man jobber med forskningsprosjekter som i Holbergprisen i skolen. Vi har pratet med fjorårets…

24.02.2021

Elever over hele Norge er godt i gang med forskningsprosjektene sine, og årets problemstillinger er varierte og spennende.