Nyheter om Holbergprisen

18.06.2021

Griselda Pollock vant holbergrpisen 2020 og holdt sin holbergforelesning under Holberguken 2021.

9.06.2021

Holbergforelesningen av Martha C. Nussbaum gjengis her i sin helhet

Nyheter om Nils Klim-prisen

8.06.2021

Her gjengis Nils Klim prisvinner Daria Gritsenkos tale fra prisutdelingen 9. juni 2021.

8.06.2021

Her gjengis Nils Klim-prisvinner Frederik Poulsens tale fra prisutdelingen 9. juni 2021.

Nyheter om skoleprisen

23.09.2021

Et intervju med Holbergprisen i skolen sitt nyeste tilskudd til fagjuryen, førsteamanuensis Hallvard Kjelen.

7.09.2021

Les - og høyr - lærarprisvinnarane frå dei fire siste åra sine tankar om kva dei sjølve og elevane deira lærte av deltakinga i Holbergprisen i skolen.