Holbergprisvinnere

Holbergprisen 2020 tildeles Griselda Pollock for hennes banebrytende forskning innen feministisk kunsthistorie og kulturstudier.
Holbergprisen 2019 tildeles britiske Paul Gilroy, for hans forskning innen kulturvitenskap, kritisk raseteori, litteraturvitenskap og beslektede fagfelt.
Holbergprisen i 2018 ble tildelt den amerikanske juristen Cass R. Sunstein.
Holbergprisen 2017 ble tildelt den britiske filosofen Onora O'Neill.
Holbergprisen 2016 ble tildelt den amerikanske litteraturforskeren og historikeren Stephen Greenblatt.
Holbergprisen 2015 ble tildelt den britiske kulturhistorikeren, mytologen og forfatteren Marina Warner.
Holbergprisen 2014 ble tildelt den britiske religionshistorikeren Michael Cook.
Holbergprisen 2013 ble tildelt den franske antropologen og sosiologen Bruno Latour.
Holbergprisen 2012 ble tildelt den spanske sosiologen Manuel Castells.
Holbergprisen 2011 ble tildelt den tyske historikeren Jürgen Kocka.
Holbergprisen 2010 ble tildelt den canadiske historikeren Natalie Zemon Davis.
Holbergprisen 2009 ble tildelt den canadiske filosofen Ian Hacking.
Holbergprisen 2008 ble tildelt den amerikanske litteraturviteren og kulturteoretikeren Fredric R. Jameson.
Holbergprisen 2007 ble tildelt den amerikanske rettsfilosofen Ronald Dworkin.
Holbergprisen 2006 ble tildelt den israelske sosiologen Shmuel N. Eisenstadt.
Holbergprisen 2005 ble tildelt den tyske filosofen og sosiologen Jürgen Habermas.
Holbergprisen 2004 ble tildelt den bulgarsk-franske psykoanalytikeren og filosofen Julia Kristeva.