Holbergdebatten

Fra Holbergdebatten 2019 med Slavoj Zizek og Tyler Cowen: "Why I am still a communist". Foto: Eivind Senneset, Holbergprisen.

Holbergdebatten er et årlig arrangement i regi av Holbergprisen. Debatten er en markering av Ludvig Holbergs opplysningstanke og vil søke å finne svar på sentrale samfunnsspørsmål.

Holbergdebatten ble arrangert første gang i 2016 og har siden da blitt avholdt årlig, på den første lørdagen i desember. Ludvig Holbergs fødselsdag var 3. desember, og debatten er ment å være en markering av hans opplysningstanke. Formålet er også å sette sentrale samfunnsspørsmål under debatt og å synliggjøre relevansen av de fagfelt Holbergprisen omfatter: humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. Holbergdebatten henvender seg derfor både til universitetsmiljøene og til allmennheten for øvrig, og vi legger vekt på å invitere kjente samfunnsdebattanter, både med bakgrunn fra akademia og fra andre områder.

På denne måten håper Holbergprisen å bidra til å sette agenda i samfunnsdebatten. Vi ønsker også å fokusere på spørsmål som har både nasjonal og internasjonal relevans, samt å inkludere debattanter som kompletterer dem som oftest kommer til orde i mediene. Dessuten ønsker vi å invitere publikum til å stille spørsmål  både tilhørerne i salen og dem som ser arrangementet via direktestrømming.

Siden 2017 har Holbergdebatten funnet sted i Universitetsaulaen i Bergen, og det er gratis inngang. Siden debattene er populære og fort kan trekke fulle hus, kan vi ikke garantere plass. Det er derfor lurt å være tidlig ute på arrangementsdagen.

Alle debattene direktestrømmes, og de blir tilgjengelige på Youtube, Soundcloud og våre nettsider i ettertid.
 

Holbergdebattens arbeidsgruppe

Holbergprisens styre har satt ned en rådgivende arbeidsgruppe for Holbergdebatten. Denne arbeidsgruppen bistår sekretariatet i arbeidet med å finne gode temaer og innledere, og den består for tiden av:

  • Sirianne Dahlum, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning.
  • Marte Michelet, journalist, kommentator og forfatter.
  • Frode Helmich Pedersen, førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.
  • Lars Fredrik Svendsen, professor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen.

 

Tidligere utgaver av Holbergdebatten

Holbergdebatten 2019: Slavoj Žižek: "Why I Am Still A Communist" 

Bidragsytere: Slavoj Žižek, Tyler Cowen (intervjuer og moderator).

 

Holbergdebatten 2018: "Politics and Affects: The Dynamics of Social Mobilization"

Bidragsytere: Achille MbembeKathleen CleaverGeorge Galloway og Martine Dennis (moderator).

 

Holbergdebatten 2017: "Propaganda, Facts and Fake News"

Bidragsytere: Julian AssangeJonathan Heawood og John Pilger 

 

Holbergdebatten 2016: "Free Speech in an Age of Diversity and Conflict"

Bidragsytere: Timothy Garton AshJostein GripsrudKari Steen-Johnsen og Anine Kierulf (moderator).